Koncem loňského roku bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby východní části opavského severního obchvatu. Tendr je v běhu a v druhé polovině března budou otevřeny obálky s nabídkami stavebních firem.

Do idylky však jako blesk z čistého nebe uhodila zpráva ohledně požadavku Evropské komise na posouzení vlivů na životní prostředí. Veřejně vyšla najevo teprve nedávno a hladký průběh výstavby opavského obchvatu může pořádně zkomplikovat.

Problém EIA spočívá v žádosti na nové posouzení u staveb, u kterých byly vlivy na životní prostředí posuzovány podle původního zákona, platného před naším vstupem do Evropské unie.

Záležitost s EIA ohrožuje dopravní stavby celé republiky. V Moravskoslezském kraji poslala Damoklův meč nejenom na opavskou východní část severního obchvatu. Ohrožuje též výstavbu obchvatu Krnova a Frýdku-Místku.

„Stanoviska EIA, vydaná podle starého zákona, stále platí a jsou nedílnou součástí vydaných územních a navazujících správních řízení. Jakékoliv změny by podle mě způsobily naprosto nepřípustnou retroaktivitu práva, která prostě není možná," míní tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Sdružení problém intenzivně řeší už několik měsíců. Společným dopisem informovalo o hrozícím nebezpečí a jeho dopadech poslance ve sněmovně, v Evropském parlamentu i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

Ministerstvo životního prostředí v řešení tápe

Dne 3. února proběhla jednání zástupců resortů dopravy, zemědělství, životního prostředí, místního rozvoje a úřadu vlády o EIA v Bruselu se zástupci Evropské komise. Výsledky těchto jednání byly, velmi mírně řečeno, hodně rozpačité, to ale byla pouze předehra k dalším komplikacím.

Dne 11. února čekal na zástupce regionu a sdružení v Praze doslova šok. „Byli jsme informováni, že u všech staveb se starou EIA budou s největší pravděpodobností zadané nové dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud se to naplní, bude to naprostá kapitulace před bruselskou byrokratickou mašinérií," zlobí se Martin Dostál.

Nikdo teď neví, jaké dopady bude případně nová EIA mít do již platných územních rozhodnutí a stavebních povolení a zatím není jasné, jak Ministerstvo životního prostředí věc uchopí. Jasné je pouze to, že celá záležitost musí být urychleně odblokována a především vyřešena.

Zástupci Sdružení se připravují na všechny možné scénáře

Nervozita je v republice už skutečně hodně vysoká a odpovědnost zůstává na resortu životního prostředí. Stát, obce i kraj investovaly na přípravu staveb jenom v našem regionu značné peníze.

„Musíme prostě bojovat dál, nic jiného nám nezbývá, protože zpoždění výstavby klíčových staveb je nepřijatelné. Současný problém s EIA se naštěstí netýká západní části severního obchvatu Opavy, kde byla EIA vydána už podle nového zákona," dodává Martin Dostál.