„Součástí této stavby bude sedm mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí," říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Tato část severního obchvatu Opavy bude navazovat na tzv. spojku S1, která byla zprovozněna již v roce 2009. „Jsem rád, že k vyhlášení tendru konečně došlo. Opava obchvat velmi potřebuje. Je to pro nás všechny pozitivní zpráva," říká primátor města Radim Křupala.

Cena této stavby je odhadována na 604,819 miliónů korun bez DPH. Stát očekává nabídky stavebních firem do 15. března 2016, kdy by mělo dojít k otevírání obálek. „Doufám, že výběrové řízení nebudou provázet žádné problémy a začátkem prázdnin bude stavba zahájena," dodává opavský primátor.

Finanční prostředky na tuto stavbu jsou ve schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok zajištěny. „Bez vzájemné spolupráce s Moravskoslezským krajem a našimi zástupci v parlamentu bychom tohoto kroku nedosáhli," dodává Dostál.

Do rozpočtu projektu přispěje i město, a to částkou bezmála devatenácti milionů. Peníze pokryjí objekty, které budou následně ve vlastnictví Opavy. „Jedná se například o pěší komunikace, cyklistickou stezku nebo veřejné osvětlení okružní křižovatky na ulici Hlučínská," upřesnila opavská mluvčí Lada Dobrovolná.