Obavy z procesu EIA byly namístě, protože tato nečekaná komplikace přinesla další zdržení výstavby východní části severního obchvatu města. Konec dobrý, všechno dobré. Odbor dopravy krajského úřadu vydal nyní poslední chybějící stavební povolení na zbylých 120 metrů hlavní trasy a zhruba devadesát metrů silniční kanalizace.

K vydání těchto posledních stavebních povolení mohlo totiž dojít až na základě kladné EIA.

„Uvítal bych, kdyby se mohlo začít stavět ještě koncem letošního roku. Bude však záležet na tom, jestli to umožní klimatické podmínky," říká místopředseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstek opavského primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

Kromě počasí jsou však ve hře ještě další důležité faktory. Poslední stavební povolení krajského úřadu teď čeká zhruba měsíční nabývání právní moci a tendr v režii Ředitelství silnic a dálnic, bez kterého se stavět nedá, také není dosud ukončen.

„Cesta k chybějícím stavebním povolením nebyla jednoduchá Je o to více potěšující, že budování východní části severního obchvatu už nestojí v cestě nic podstatného," míní tajemník sdružení Martin Dostál. Východní část obchvatu je skutečně až na uvedené detaily už vyřízena.

Sdružení může proto intenzivně pokračovat na přípravě západní části, která je poslední etapou celého severního obchvatu Opavy. „Podle informací, které mám k dispozici, byly práce na dokumentaci pro stavební povolení skončeny. Na pokračování přípravy stavby uvolní stát příští rok ze svého rozpočtu dalších deset milionů korun," optimisticky konstatuje místopředseda Stiborský.

Tyto peníze jsou určeny na inženýrské a majetkoprávní záležitosti.

Návrh rozpočtu fondu dopravy počítá se zahájením výstavby západní části severního obchvatu Opavy od roku 2019. „Dodržení termínu závisí na vyřešených majetkových vztazích a vydaných stavebních povoleních. Pokud v tom státu vlastníci pozemků vyjdou vstříc, mohl by být reálný," dodává Martin Dostál.