„Když se ÚZSVM z budovy vystěhoval, nabídl ji stát nám a my jsme to uvítali. Získali jsme pro své kanceláře a část depozitáře větší prostor,“ míní ředitel archivu Marek Skupien.

To však neznamená, že je Červený kostel po přestěhování archivu prázdný. Dál v něm zůstává hlavní část stávajícího i převezeného archivního depozitáře. Státní okresní archiv vznikl v Opavě na podzim roku 1957. Sídlil postupně v suterénu objektu bývalého ONV, v Otické ulici a jeho kritickou prostorovou situaci vyřešila v roce 1979 celková adaptace bývalého Červeného kostela.

V něm vzniklo centrální pracoviště a pobočný depozitář byl umístěný v neplachovickém zámku. V roce 1993 skončila rekonstrukce dalšího pobočného depozitáře ve Skrochovicích.

Kromě opavského centrálního pracoviště má okresní archiv k dispozici ještě dva pobočné depozitáře v opavské Lidické ulici a ve Skrochovicích. Státní okresní archiv má celkem 1884 fondů v úhrnném rozsahu 4 835 běžných metrů. Spravuje písemnosti úřadů státní i komunální správy, materiály škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků i společenských organizací, působících v regionu.

V archivní knihovně má přes devět tisíc svazků a kolem 250 titulů periodik, zaměřených především na historii regionu, na archivnictví i na české dějiny.