Opozice se sešla v průběhu polední pauzy zasedání městských zastupitelů. Hlavním tématem se stal bazén. Na výstavbu aquparku není Opava podle Juříčka v současné době připravena. Jeho provoz by byl ztrátový a dluh městské pokladny by se pouze navyšoval.

„Neříkám, že projekt aquaparku je zcela nemožný, uvažovat o něm v současné době však považuji za hanebnost," sdělil Juříček k tématu a pokračoval: „Současný projekt je nedomyšlený a špatně zpracovaný. Navíc pro výstavbu bazénu budou využity finanční prostředky, které by se dle mého názoru měly použít opravdu tam, kde jsou třeba.

Jedná se pak hlavně o sociální oblast, péči o seniory nebo výstavbu startovacích bytů."

Do popředí společného programu opozičního koaličního subjektu se dostalo také téma vzniku nové průmyslové zóny. „Průmyslová zóna je podobně nedopracovaným projektem jako výstavba nového bazénu. Stejně jako v případě bazénu se nejedná o nereálný plán, naráží však na velká úskalí," sdělil Juříček s tím, že základem pro výstavbu nové zóny je vybudování rozsáhlé kanalizační sítě a zajištění investorů, kteří by v tomto prostoru aktivně působili.

Třetím stěžejním bodem tiskové konference byla latentní kriminalita. Strážníci městské policie mají podle opozičních zastupitelů nedostatečné možnosti k uplatňování svých pravomocí.

„Od městských strážníků jsme se dozvěděli několik informací, které nás zneklidňují. Mimo jiné mají například zákaz vstupu do vybraných podniků v Opavě," řekl k danému tématu Juříček s tím, že se čtnáctičlenné opoziční uskupení bude snažit o narovnání těchto poměrů ve městě.

V naplňování daných cílů Juříčka podpoří opavská ODS i Opavané.

David Beinhauer