O veřejnou zeleň se stará provozovna zahradnictví místních technických služeb. Pod křídly má odbornou údržbu zelených ploch, parků a sadů nebo výsadbu a údržbu vzrostlé zeleně

„Ve vlastním zahradnictví pracovníci předpěstovávají letničky a dvouletky a následně realizují výsadbu na městské záhony, provádí výsadbu mobilních nádob a truhlíků. Současně s takto realizovanou výsadbou jsou za příznivých klimatických podmínek v měsíci květnu rozvezeny a umístěny v centru města na předem daná místa palmy a agáve," uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb v Opavě Martin Girášek.

V letošním roce se jedná zejména o Horní náměstí, Dolní náměstí a náměstí Republiky. Na těchto místech se nachází celkem 47 palem a šest agave. Ty jsou většinou v průběhu září svezeny zpět do skleníků provozovny zahradnictví v Žižkově ulici.

V zimních měsících jsou pak uschovány ve zdejších sklenících, kde je pracovníci technických služeb ořezávají, hnojí a zalévají. Případně provedou i nutné opravy či nutné výměny dřevěných nádob.

„Za zmínku stojí skutečnost, že v letošním roce jedna agáve nasadila květ a v těchto dnech je možné sledovat rostlinu v plném květu na náměstí Republiky. Jedná se o raritu, neboť agáve kvete v dospělosti jednou za život a bezprostředně po odkvětu celá rostlina odumře," uzavírá Martin Girášek.