Tato nová oblast přímo navazuje na oblast 1, centrum města, a je ohraničena ulicemi Nádražní okruh, částečně Janská, náměstí Svobody, Olbrichova, náměstí Republiky a v Krnovské ulici platí jen na jedné straně ulice. Oblast ohraničují ulice Bochenkova, Husova, Rooseveltova a Březinova.

Výjimkou je část Otické ulice, a to po ulici Skřivánčí a náměstí Republiky, konkrétně domy č. 1 až 4, které původně spadaly do oblasti 1 a nově budou patřit di dvojky. Režim vyhrazeného parkování a placeného stání platí jen ve všedních dnech.

Slezská nemocnice v Opavě.
Dětská pohotovost na Opavsku. Zajišťuje ji Slezská nemocnice v Opavě

„Když se v minulosti řešil urbanismus města, nikoho nenapadlo, že v rodinách budou dvě i tři auta a všichni budou chtít parkovat co nejblíže svého bydliště. To je dnes realita. Lidé nadávají řidičům, opavští řidiči zase řidičům z jiných míst a my musíme hledat cesty, jak to řešit,“ popisuje radní Petr Popadinec.

Svá slova podpořil faktem, že v novém parkovacím domu u východního nádraží sice stojí parkovné jen zlomek toho, co jinde, ale řidiči zde svá auta stejně nenechávají, protože by museli chodit pěšky. V Kylešovicích a v Kateřinkách dokonce parkovací domy odmítli úplně. V nové oblasti 2 bude parkovací oprávnění vždy vázáno na registrační značku vozidla. Rezidentní parkování vychází z trvalého pobytu nebo z vlastnictví nemovitosti a aabonentní parkovaní je určené pro podnikatele, kteří mají v oblasti sídlo, provozovnu nebo zde vlastní nemovitost.

Max Breda a David Weinstein.
Obchodní dům Breda. Opavanům stále připomíná původní majitele

Prodej parkovacích oprávnění pro nově vytvořenou oblast 2 budou od 2. ledna zajišťovat pokladny magistrátu a zájemci si je mohou koupit v budově Hlásky na Horním náměstí nebo v pokladně v Krnovské - budova 71B. Pro uživatele už existující oblasti 1 se nic nemění, jejich prodejním místem budou i nadále Technické služby Opava.

Parkovací oprávnění lze koupit na rok nebo na čtvrtletí. První rezidentní povolení bude za 1200 korun a čtvrtletní za 400 korun, na druhé a další auto přijde na 4 000 korun a čtvrtletní za 1200 korun. První zakoupené abonentní parkovací oprávnění bude stát 9600 korun a čtvrtletní 3000 korun, druhé a další 16 800 korun a čtvrtletní 5000 korun. K dispozici bude též sociální parkovací oprávnění, určené pro vozidla terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb, které bude za 480 korun.

K TÉMATU

Pro oprávnění na rezidentní parkování musí žadatel s trvalým pobytem předložit občanský průkaz a velký technický průkaz vozidla (dál VTP), vlastník nemovitosti výpis z katastru nemovitosti ne starší než jeden rok a VTP, pro provoz služebního vozu k soukromým účelům doklad o trvalém pobytu a smlouvu se zaměstnavatelem o užití vozu k soukromým účelům. Pro abonentní parkování pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající je potřeba předložit doklad o sídle, provozovně nebo místu podnikání v sídle, doložený výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku, popřípadě nájemní smlouvu provozovny a VTP. Majitelé nemovitostí v oblasti předloží výpis z katastru nemovitostí ne starší než jeden rok a VTP. V oblasti 2 bude v omezené míře umožněné placené parkování i komukoliv a bude v ní vyznačeno deset úseků s touto možností. Parkování bude podmíněno po uhrazení příslušného poplatku v parkovacím automatu. Místa budou v úsecích parkovišť u restaurace Ostravarna, u Západního nádraží a v ulicích Havlíčkova u polikliniky, Provaznická, Na Rybníčku, Čapkova, Lidická u Healthparku, Mírová u ZŠ, Na Rybníčku u KD, Riegrova u parku Joy Adamsonové. Hauerova u Slezské univerzity a Rooseveltova u Mariana. Držitel platného parkovacího oprávnění tam může parkovat zdarma. Zohledněna budou i stávající místa vyhrazeného parkování, tedy majitelů průkazů ZTP, stání „na RZ“ nebo výlučné výjimky organizací.

Na volných místech může od 7 hodiny ráno do 11 hodiny dopoledne na volných místech, jinak určených pouze rezidentům nebo abonentům, zaparkovat kdokoliv, mezi 11. a 7 hodinou budou místa určena pouze rezidentům nebo abonentům. : Řada lidí přijíždí ráno za svými stárnoucími rodiči i nemocnými a vezou jim nákup, jídlo, léky nebo je odváží k lékaři a na úřad a vyzvedává děti. Chceme jim to usnadnit tím, že mohou zastavit přímo u jejich domů. Předpokládáme, že většina oprávněných lidí k parkování bude v té době mimo domovy a předpokládáme, že tak krátké stání nebude nikoho omezovat,“ vysvětluje návrh opavský radní Petr Popadinec. V praxi to znamená, že řidič zastaví na místě vyhrazeném pro rezidenty i abonenty, zařídí, co potřebuje a zase odjede. Pokud však zůstane na místě mimo uvedený časový rozsah, poruší místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a strážníci to budou řešit jako přestupek.