Stejně jako v minulém roce na něj magistrát uvolní 1,5 milionu korun. „Jsem rád, že i navzdory covidu se Nápady pro Opavu dočkají svého pátého pokračování. Osobně považuji participativní rozpočet za jednu z možností, jak zapojit Opavany do rozhodování o veřejných prostředcích a rozvoje veřejného prostoru města. Věřím, že i podpora více projektů v každém ročníku je správnou cestou, jenž vytváří větší motivaci a tím pádem i širší zapojení veřejnosti,“ míní náměstek primátora Petr Orieščík. 

Podmínky výzvy jsou totožné s těmi z roku 2020. Zůstává i rozdělení projektů na malé (do 100 tisíc) a velké (od 100 do 400 tisíc), díky čemuž uspěje více jednotlivých nápadů.

Každý může navrhnout jen jeden nápad

Návrhy situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít podporu starosty nebo ředitele. Předkladatel musí mít více než 15 let, každý může navrhnout jen jeden nápad. Zároveň ho musí svým podpisem podpořit alespoň 30 osob starších 15 let.

„Nápad nesmí být v rozporu se strategickými záměry města, podporovat ekonomickou činnost, generovat zisk a nesmí generovat nepřiměřené provozní náklady. Na předložený nápad také nelze současně podat žádost o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města,“ vyjmenovává Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu s tím, že nápady se musí realizovat na majetku či pozemcích města.

Přihlásit se znovu mohou třeba i neúspěšné projekty z loňského roku. Předkládání nápadů začne 15. ledna ve 12 hodin a skončí 1. března rovněž v poledne, a to prostřednictvím odkazu www.opava-city.cz/napadyproopavu. Hlasovat se pak bude pouze elektronicky, a to od 1. června do 15. června. 

K TÉMATU

Nápady, které zvítězily loni a dočkají se realizace

1. Úprava parčíku u křížení ulic Mlýnské a Ovocné
2. Doplnění herních prvků na stávající dětské hřiště na náměstí Slezského odboje tak, aby se mohly sblížit při hrách zdravé i handicapované děti
3. Bosá stezka v Opavě-Vávrovicích
4. Mlžítka na Horním náměstí u Hlásky
5. Rozšíření dětského hřiště v Opavě-Malých Hošticích
6. Taneční parket pod širým nebem v Městských sadech u bývalého amfiteátru