Druhý ročník Nápadů pro Opavu neboli participativního rozpočtu, v rámci kterého se mohou občané spolupodílet na vzhledu svého města, odstartoval.

Pro letošní rok bude město nápady sbírat do konce února. Do konce dubna pak proběhne hodnocení formálnosti a přijatelnosti a od 1. do 31. května budou občané prostřednictvím webových stránek www.zdravemestoopava.cz o jednotlivých projektech hlasovat. Vítězné projekty se pak musí realizovat do konce roku 2018.

I letos může participativní rozpočet počítat minimálně s 300 tisíci korunami. „Komise Zdravého města doporučila vyčlenit pro Nápady pro Opavu na letošní rok částku navýšenou o dalších 450 tisíc korun v závislosti na zůstatku závěrečného účtu za loňský rok,“ doplnil Dalibor Halátek s tím, že jde hlavně o to, aby se nových nápadů sešel dostatek.

Loňský ročník vynesl až k vítězné realizaci hned dva nápady: úpravu dětského hřiště v Suchých Lazcích a částečnou rekonstrukci hudební zkušebny v Kylešovicích. „Oba nápady jsou již uzavřeny a realizovány,“ podotkl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Město má v plánu se všemi kvalitními nápady pracovat. Další jednání vede například i o nápadu nazvaném Moje včela, který spočíval v umístění včelích úlů na střechu některé z veřejných budov v Opavě. Tento záměr sice nebyl schválen ani Českým svazem včelařů, ani Komisí Zdravého města, která posílá dále jen životaschopné nápady, přesto pokračují jednání o jeho dalším osudu.

Další nápad se týkal vybudování veřejných ohnišť na sídlištích nebo v Městských sadech. V případě tohoto záměru oslovilo město Střední průmyslovou školu stavební, aby její studenti navrhli veřejné ohniště, které by se dalo snadno udržovat a bylo funkční. Předběžně byla dohodnuta realizace ve venkovních prostorách školy a následně zkušební provoz na Hozově nábřeží.

Podle Romana Konečného z odboru Kanceláře primátora opavské radnice je hlavním cílem participativního rozpočtu na rok 2018 neformálně pojmenovaného jako Nápady pro Opavu dát občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité, a mohli se tak spolupodílet na jeho celkovém vzhledu.

„Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, ale jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet,“ uvedl Roman Konečný. Současně je cílem naučit radnici města způsobům, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.