„Hlavním cílem je upozornit na nastalou situaci co největší počet obyvatel města Opavy a v ideálním případě přesvědčit některé zastupitele o zamyšlení nad touto problematikou a změnou názoru při dalším případném projednávání," říká o záměrech petiční akce její autorka Irena Kulichová.

Na to, proč iniciovala její vznik, odpovídá následovně: „Petice vznikla z důvodu rozšíření informace, že město Opava prodává městský majetek. S tímto faktem se, jako opavský rodák, nemohu ztotožnit". Autorce se podařilo do dneška nasbírat okolo pěti set podpisů. Ty bude sbírat až do neděle, tedy do posledního dne před zasedáním městského zastupitelstva.

Kulichová ujišťuje, že primárním cílem petiční akce rozhodně není vyvolání referenda na místní úrovni.

„Oficiálně o petici město nic neví. Neprojednávali jsme ji, ani nás s ní nikdo neoslovil," říká k nově vzniklé iniciativě náměstek primátora Martin Víteček (SNZ). Proč se město rozhodlo vydražit městské budovy situované na Horním náměstí, vysvětluje takto: „Budovy jsou ve špatném technickém stavu a je potřeba jejich nákladná rekonstrukce, kterou odhadujeme na 10 až 15 milionů korun. Aktuálně je výnos z pronájmu zhruba půl miliónu korun po odečtení běžných nákladů.

Udržování i opravy nejsou pro město tedy rentabilní. Naopak v prodeji formou otevřené dražby očekáváme zisk alespoň 15 milionů korun, což odpovídá třicetinásobku čistého ročního příjmu. To jsou ekonomicky velmi pozitivní čísla. A tento výnos bude moci být použit pro stavbu nezbytného nového domu pro seniory v ulici Hálkova v Kateřinkách. Tohle je tedy velmi rozumné řešení."

To, že by petiční akce dokázala změnit postoje zastupitelů ve věci dražby městských budov, Víteček neočekává.

David Beinhauer