Pracovníci krajského úřadu seznámili účastníky s hodnocením projektu z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel v rámci procesu E. I. A. Nejvíce připomínek k projektu zaslalo občanské sdružení Za Opavu. V dopise z 1. května, zaslaném na krajský úřad, se mimo jiné hovoří o nesouladu záměru výstavby Opava Plaza se Strategickým plánem rozvoje města Opavy.

„V tomto dokumentu je zmíněn problém vysokého počtu velkých nákupních středisek - supermarketů a hypermarketů, mezi které kvůli své rozloze navržené obchodní centrum spadá,“ uvádějí v dopise zástupci sdružení. Další připomínka občanského sdružení Za Opavu směřovala k nesouladu projektu Opava Plaza s územním plánem, jedna z původních variant projektu totiž počítala i s umístěním specializovaného supermarketu.

„Podle stanoviska hlavního architekta města Opavy Zdeňka Bendíka je záměr v souladu s územním i strategickým plánem,“ uvedla posuzovatelka dokumentace E. I. A. Pavla Žídková. Tuto skutečnost však nikdo ze zmíněného odboru potvrdit nemohl, protože zde žádného zástupce neměl.

Podle zpracovatelů totiž k tomu ani neexistuje zákonná povinnost. Zákon ukládá účast jen zpracovateli dokumentace a posudku, a oznamovateli, kterým je investor nebo jeho zplnomocněný zástupce. „Obecně máte pravdu, to nehodlám rozporovat. Toto je ale jednání s veřejností, město není veřejnost. Samozřejmě s městem se jedná na jiných jednáních,“ reagoval na tuto připomínku projektový manažer společnosti B1 Plaza Petr Doležal.

Aktuální projekt počítá s parkovacími místy pro tři stovky aut a s menšími prodejními prostory

Již ne specializovaný supermarket a parkoviště pro téměř čtyři stovky aut. Aktuální projekt společnosti B1 Plaza doznal od veřejné prezentace v loňském roce mnoha změn. Aktuální plány počítají s prodejními plochami do rozlohy 300 metrů čtverečních. Změnil se navíc i počet parkovacích míst, protože projekt už nemůže počítat s dolním pivovarským dvorem, který patří jinému investorovi.

Parkovací plochy mají být umístěny do suterénu zábavního centra. Na středečním veřejném projednávání posudku a dokumentace projektu Opava Plaza vystoupil také František Kořistka jako zástupce obyvatel přilehlé ulice U Fortny. Poukázal na to, že většina zde žijících obyvatel si výstavbu zábavního a obchodního centra nepřeje.

„Jsem zvědavý, kdybyste vy bydlel na tom místě jako já a vlastníma rukama si tam postavil byt, jestli byste toto centrum schválil?“ položil přímou otázku Petru Doležalovi. „Budu fér a řeknu, že by se mi to asi taky moc nelíbilo. Ale na druhou stranu, součástí toho projektu jsou veškerá opatření, která by měla minimalizovat respektive úplně vyrušit hluk z obchodního centra,“ uvedl Doležal.

Podle něj například veškerá vyústění vzduchotechniky mají být orientována na severní stranu do Nákladní ulice. Další připomínka ze strany Františka Kořistky směřovala k tomu, proč nebylo pro projekt Opava Plaza vybráno jiné místo.

„Nejsem zaujatý. Věřím, že je třeba zábavního centra, ale proč se nepostaví někde stranou, kde není obytná zástavba?“ uvedl. Další přípomínkou vznesenou přítomnými novináři bylo poukázání na to, že ještě před ukončením procesu E. I. A. proběhla některá správní řízení, která rozhodla například o kácení stromů v areálu bývalé městské tržnice nebo o demolici budov v areálu.

„Posuzování v rámci E. I. A je podkladem pro veškerá další správní řízení. Pokud některá správní řízení proběhnou před dokončením procestu E. I. A., to záleží čistě na tom správním orgánu, který správní řízení provádí,“ uvedli zpracovatelé dokumentace. Podle Petra Doležala sice povolení ke kácení bylo vydáno, ovšem s podmínkami. „Jednou z těch podmínek je kladné ukončení procesu E.I.A.,“ uvedl.

Proces E. I. A. bude ukončen zhruba na začátku června, do 9. května sbíral krajský úřad připomínky, které budou do projektu zapracovány, a od tohoto dne poběží třicetidenní lhůta na zpracování a vypořádání připomínek. Konečné slovo pak bude mít odbor životního prostředí a zemědělství, který vysloví kladné či negativní stanovisko k posouzení stavby.

Kdy investor počítá s otevřením zábavního a obchodního centra? „Otevření Opava Plaza jsme předpokládali v listopadu příštího roku, ale vzhledem například k archeologickému průzkumu počítáme spíš s termínem v listopadu roku 2010,“ uvedl Petr Doležal