U západní části severního obchvatu probíhá záchranný archeologický i pyrotechnický průzkum a zástupci Sdružení a opavské radnice netrpělivě čekají, až Ředitelství silnic a dálnic ČR vybere v tendru vítězného zhotovitele. Předpokládaná hodnota této stavby je 1,194 miliardy korun bez DPH a zhotovena by mohla být maximálně do čtyřiačtyřiceti měsíců. 

Projektové práce nespí ani na nedokončeném jižním obchvatu, jehož první etapa mezi Těšínskou a Hradeckou ulicí je už osm let v provozu. Na úsek mezi Hradeckou a Olomouckou včetně navazujícího obchvatu Otic už bylo vydáno územní rozhodnutí a finišuje zpracování dokumentace pro stavební povolení. Na poslední etapu jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí je hotová technická studie a EIA.

„Dokončení jižního obchvatu je pro Opavu stejně důležité jako severní obchvat. Obchvat Otic musí proběhnout souběžně s jižním obchvatem našeho města,“ informuje tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Obchvaty Komárova a Nových Sedlic jsou stabilizovány v krajském územním plánu a jejich příprava tak bude pokračovat.