Stejná částka v kolonce příjmy, stejná v kolonce výdaje. To je navrhovaný rozpočet slezské metropole na rok 2019, konkrétně se jedná o částku 1 069 791 200 korun. Jde tedy o rozpočet vyrovnaný, přičemž nejvíce se do něj promítlo pětiprocentní navýšení platů zaměstnanců města a také navýšení cen energií, které by mělo být přibližně třináctiprocentní.

DOČKAJÍ SE OBYVATELÉ BYTOVKY NA HORŇÁKU?

Nárůsty jsou patrné ve všech odvětvích, škrtalo se u investic.

„Ještě dobíhají nějaké investice, zejména splaškové kanalizace, opravy škol a školek a podobně. Do příštího roku jsme ale zahrnuli pouze dvě hlavní akce, a sice revitalizaci bytového domu na Horním náměstí 33, 34 a 35, na kterou jsme alokovali 17 milionů korun. Půjde o výměnu oken, opravu střechy a novou fasádu. Na toto zkoušíme hledat i dotační tituly. Druhou akcí je pokračování revitalizace sídliště v Kylešovicích,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Nebudou to však jediné investiční akce chystané v příštím roce. Další ale radnice představí až na březnovém zastupitelstvu.

„Chceme připravit dlouhodobý strategický investiční plán s výhledem na sedm let. Navíc do březnového zastupitelstva už budeme znát závěrečný účet města, budeme informováni o možnostech dotací,“ uvedl. A dodal: „Navíc platí, že u velkých projektů chceme najít shodu napříč politickým spektrem.“ Rezerva, která bude pro investice uvolněna, vyplyne právě ze závěrečného účtu. Kromě opravy bytovky na Horním náměstí, revitalizace Kylešovic a stavby nového veřejného osvětlení v Březinově ulici poběží ještě dvě mimořádné akce, rekonstrukce ZŠ Mírová a oprava zídky u ZŠ Vrchní, obě uspíšily neočekávané havárie.

Co se investičních priorit nového vedení města týká, v následujících letech se chtějí zabývat otázkou starého a stavbou nového bazénu, rekonstrukcí zimního stadionu, Dukelskými kasárnami a Slezankou.

„Musíme si však opravdu udělat dlouhodobou strategii,“ připomněl Tomáš Navrátil s tím, že pokračovat chce město v projektu revitalizace sádráku a řešení parkoviště u východního nádraží. Před každým zastupitelstvem se chce vedení města také scházet s představiteli opozice.

Kolik peněz dostanou?SFC Opava 15,5 milionu korun, BK Opava 8,9, Hokejový klub Opava 11,5, Technické služby Opava 131,9, Městský dopravní podnik Opava 87, Městská policie Opava 36,65, Slezské divadlo 86,5, Opavská kulturní organizace (OKO) 17, Knihovna Petra Bezruče 17, školské příspěvkové organizace 76,032, městské části 41,4. Na participativní rozpočet bude uvolněno 1,2 a na sociální granty pak 24,136 milionu korun.

Návrh rozpočtu musí ještě schválit zastupitelé, kteří se na svém jednání sejdou v pondělí 17. prosince.