Čas posezení na venkovních zahrádkách pohostinství je pomalu zde. Město Opava má pravidla pro provozování předzahrádek vymezena již několik let, a sice od 1. ledna 2013.

„V minulosti jsme zaznamenali postesky provozovatelů, kteří žádali o povolení k provozu předzahrádek, že se po nich každý rok chtějí jiné dokumenty. Ze strany občanů jsme se pak setkávali se stížnostmi, že umístění předzahrádek a jejich provoz město dostatečně nekontroluje," uvedl k vytvoření jednotných pravidel náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Nejvíce si lidé stěžovali na to, že se kolem předzahrádek nedalo pořádně projít. Pokud chce nyní majitel restaurace vytvořit prostor pro posezení svých hostů venku, musí k žádosti připojit přesný nákres toho, jak bude jeho předzahrádka vypadat.

„V nákresu musí být jasně stanovena plocha předzahrádky, vyznačeny prvky oplocení a zastínění, počet židlí či stolů a jejich rozmístění. Tento nákres bude zpětně sloužit potřebám městských policistů, kteří budou předzahrádky kontrolovat. Vždy musí být dodržena šíře průchodnosti a ostatní stanovené podmínky," vysvětlil hlavní architekt města Opavy Zdeněk Bendík.

Vzhled je daný

Pravidla řeší také estetický vzhled předzahrádek, omezení reklamy, jednobarevnost umístěných stínících prvků nebo kvalitu materiálu, ze kterých jsou židle a stoly vyrobeny. Ty by měly být z tradičních materiálů, tedy ze dřeva, kovu nebo skla. Povoleny jsou ale například také kvalitní napodobeniny.

„Jde nám především o to, aby se v památkové zóně města neobjevovaly třeba nekvalitní plastové židle nebo různobarevné slunečníky s mnoha rozličnými reklamami," sdělil k vizi jednotného vzhledu předzahrádek náměstek Dalibor Halátek.

Dodržování nočního klidu

Vymezena je rovněž provozní doba předzahrádek, která je stanovena od 7 do 22 hodin.

„To, že zahrádka funguje později, ještě neznamená, že dochází k rušení nočního klidu. Pokud ano, postupuje se jako v jakémkoli jiném případě. V závazných pravidlech máme uvedeno, že předzahrádky mohou být do 23 hodin otevřeny jen v pátek a v sobotu.

Nesmí zde být hudební produkce, a to ani z provozovny ven, a provozovatel pohostinství musí zajistit, aby nebyl rušen noční klid," sdělil pracovník vztahů k veřejnosti opavského magistrátu Roman Konečný a dodal, že v minulém roce řešilo město 15 případů porušení otevírací doby předzahrádek.

V loňském roce jich město povolilo provozovat celkem 40. Cena je stejná i v letošním roce, a sice 1 Kč/metr/den. O vydání rozhodnutí o provozu předzahrádky rozhoduje odbor dopravy Magistrátu města Opavy.

Veronika Bernardová