Návštěvníci si mohou zrekapitulovat, kde všude v Opavě sídlily nemocnice, sanatoria či lékárny. Výstavu připravil historik Opavské kulturní organizace David Váhala, který ve středu 12. července zájemce výstavou také od 18 hodin provede.

Dějiny nemocniční péče mohou návštěvníci zhlédnout do 25. září.