V současné době je příjem pacientů realizován ve třech různých budovách. To se však změní. „V podstatě chceme vše přesunout pod jednu střechu. Pro psychiatrickou nemocnici znamená stavba nového pavilonu kvalitativní posun. Příjmy jsou momentálně na třech místech, tímto se to určitě zjednoduší," poznamenal ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček.

Nový centrální příjem bude sloužit pro muže i ženy a dohromady v něm bude šedesát lůžek pro poskytnutí akutní péče. Důraz bude kladen také na větší hospodárnost, komfort pro pacienty a v neposlední řadě i na usnadnění práce personálu nemocnice. Stavba by mohla začít už na konci tohoto roku.

„Akce je závazná. V současné době se realizuje projekt. Až bude hotový, tak na jeho základě získáme stavební povolení, a pak už můžeme soutěžit samotnou stavbu. Pokud vše půjde dobře, tak by stavební práce mohly začít ke konci roku, nejpozději na začátku toho příštího. Dokončení a otevření nové budovy je plánováno v prvním kvartálu roku 2018," pokračoval Zdeněk Jiříček.

Dotace ministerstva zdravotnictví

Náklady na celý projekt by se měly pohybovat kolem 133 milionů korun. „To je předběžná cena ze studie, ještě není konečná. My doufáme, že nakonec bude nižší. Osmdesát procent pokryje dotace z ministerstva zdravotnictví a dvaceti procenty se spoluúčastí bude podílet nemocnice," sdělil Zdeněk Jiříček.

Nová budova centrálního příjmu bude stát na pozemku přímo v areálu psychiatrické nemocnice a její stavba chod nemocnice nijak neomezí. Kromě toho je ale zapotřebí také dalších investic. „Oprava je nutná víceméně všude. Nechali jsme si vypracovat generál celého areálu, to znamená, že ke každému pavilonu vznikla studie, v jakém je stavu," mínil dále ředitel psychiatrické nemocnice.

„Zda je realizovatelná například jen vnitřní přestavba nebo nová přístavba či bude lepší postavit úplně nový. Ministr zdravotnictví přislíbil, že finanční prostředky budou alokovány tak, aby se budovy mohly zrekonstruovat. Budeme doufat," dodal Jiříček.

Oprava areálu bude trvat dlouho

V nejvíce nevyhovujícím stavu je budova Dětského oddělení, kde zatéká do sklepních prostor a i střechou, takže vznikají plísně.

„Je to běh na hodně dlouhou trať. Když budeme optimističtí a řekněme každý rok opravíme jednu budovu, tak hotovo budeme mít někdy za osmnáct let. Protože po nás ministerstvo chce plán obnovy areálu na deset let tak doufáme, že je vše ve shodě a že k tomu opravdu dojde. Pro inspiraci se třeba podíváme také do jiných zařízení, jak to funguje tam," řekl Zdeněk Jiříček.

Podle něj je psychiatrie málo doceněným oborem. „Určitě je finančně podhodnocena. Z celkového rozpočtu dostanou psychiatrické nemocnice nějaká tři procenta, což je hodně málo. Neustále se chceme přibližovat západním vzorům, tam těch procent jde pět až šest, tedy o mnoho více," doplnil.

Psychiatrická nemocnice v Opavě (dříve Psychiatrická léčebna) eviduje ročně okolo pěti tisíc příjmů. Léčebna byla otevřena v roce 1889. Zpočátku byla určena jen asi pro čtyři sta pacientů, ale postupně docházelo k navyšování kapacity. V současné době disponuje nemocnice osmi sty sedmdesáti lůžky a poskytuje kompletní psychiatrickou péči.

Zřizovatelem nemocnice je Ministerstvo zdravotnictví.

Veronika Bernardová