„Po výměně povrchu se vyskytly stížnosti, že jsme malým dětem zrušili pískoviště, na kterém si hrály. Povrch dětského hřiště však v žádném případě nemůže sloužit jako pískoviště," uvedl náměstek Technických služeb Opava, s. r. o. Martin Girášek a vysvětlil:

„Jedná se o prostor pádu, který slouží jako bezpečná dopadová plocha pro hrající si děti na jednotlivých prvcích. Tento prostor musí zůstat volný, nesmí se zde umísťovat žádná jiná zařízení a nelze jej využívat jako pískoviště pro malé děti.

OPRAVDOVÉ PÍSKOVIŠTĚ

Tato dopadová plocha navíc ani nesplňovala požadavky dané hygienickými normami pro otevřené pískoviště, jako je například pravidelná obměna písku." Písek se tak vrátí v podobě právoplatného pískoviště.

Podle vedení města se tak má stát v dohledné době a to potvrzují i technické služby. „V současné době připravujeme materiál, nutná vyjádření správců sítí, vyjádření a povolení pro realizaci této akce a další potřebnosti. V nejbližším možném termínu po jejich vyřízení začneme pískoviště budovat," dodal Martin Girášek.