Krajský rozpočet letos umožní například investice do středních škol v Opavě v částce 44,5 milionu korun. Školní statek v Opavě si z ní zřídí za 10 milionů korun učebny včetně vybavení a Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická mohou za 9 milionů korun stavebně upravit a sanovat budovu školy.

Střední škola technická bude za 6,2 milionu korun rekonstruovat střechu a zámečnickou halu, Mendelovo gymnázium opraví za 5,5 milionu korun střechu a za 4,5 milionu korun vymění dešťovou kanalizaci. Do opavských škol půjde v příštím roce celkem 148 milionů korun, z toho 106 milionů korun z EU a 42 milionů korun z rozpočtu kraje.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury šlo letos 27,7 milionu korun na opravu silnice z Těškovic do Výškovic a z Mladecka do Hlavnice. Na 9 milionů korun vyjde oprava silnice z Komárova do Raduně a z krajského rozpočtu byla za 0,8 milionu korun financovaná i oprava silnice v Dolních Životicích. Další silnice a mosty se budou rekonstruovat i v příštím roce.

Kraj finančně podporuje též rozvoj opavské kultury. V rámci podpory profesionálních divadel od něj letos dostalo Slezské divadlo milionovou dotaci a také dotaci ve výši 400 tisíc korun na přípravu a nastudování dětské opery Pošťácká pohádka.

Kraj dotoval částkou 2,036 milionu korun i Knihovnu Petra Bezruče, půl milionem korun přispěl festivalu Bezručova Opava a 150 tisíci korunami festivalu Další břehy. Římskokatolická farnost Opava-Kateřinky dostala z krajského rozpočtu 325 tisícovou injekci na udržovací práce a stavební úpravy sakristie kostela sv. Kateřiny.

Jako zřizovatel připravuje mimo jiné zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě a výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Opavě.