Aby města a obce eliminovala výskyty černých skládek, ale i všeobecně snižovala čísla odpadu končícího na skládkách, mají vznikat nová místa k jeho ukládání. Těmi jsou například sběrné dvory, třídicí linky nebo bioplynové stanice. Výjimkou není ani Opava, kde v současné době fungují tři sběrné dvory a v plánu je vznik dalšího.

„Jejich kapacita však už není dostatečná. Město potřebuje nový a prostorný sběrný dvůr, který bude dostatečně vybavený nádobami na ukládání odpadů. Přesné místo, kde by mohl vzniknout, prozatím definitivně vymezeno nemáme," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy Marie Vavrečková.

FUNGOVAT BY MOHLY BĚHEM NĚKOLIKA LET

Kromě nového sběrného dvora by ve městě měla vzniknout také kompostárna. „Zcela určitě by nebyla součástí již fungujícího sběrného dvora. Velmi výhodné by bylo, pokud by se kompostárna stala součástí právě nově vybudovaného sběrného dvora. Vznik těchto zařízení je reálný v horizontu několika let," pokračovala.

Co se komunálního odpadu týká, město v současnosti nedisponuje vlastní skládkou, a tak využívá služeb soukromé společnosti. „Směsný komunální odpad je ukládán na skládku ELIO Slezsko Holasovice. Opava svou skládku měla až do roku 1994," doplnila závěrem Marie Vavrečková.

ANKETA NA STRÁNKÁCH MĚSTA

Pro efektivní nakládání s odpady plánuje Ministerstvo životního prostředí poskytnout městům a obcím dotaci ve výši téměř dvou miliard korun.

„Předpokládám, že si o dotační titul také zažádáme, nicméně vždy záleží na rozhodnutí rady města. Za tímto účelem jsme už také vypsali anketu v městském zpravodaji Hláska a umístěna je rovněž i na internetových stránkách města," poznamenala opavská tisková mluvčí Lada Dobrovolná.

Jedná se o průzkum zájmu o svoz bioodpadu z celého města i jeho městských částí. Za tímto účelem plánuje Opava pořídit hnědé popelnice a kontejnery, o které lidé již dříve projevili velký zájem. Na základě něj už byla vytvořena také analýza.

Občané, kteří by si přáli popelnice na bioodpad pořídit, mohou až do poloviny září odevzdávat na podatelnách na Hlásce nebo v areálu magistrátu v Krnovské ulici anketní lístky. Zájemci z městských částí je mohou přinést také na příslušný úřad městské části. Třetí možností je vyplnění formuláře na webu města.