VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Opava se dnes stane centrem českého vysokého školství

Opava /TÉMA/ - V kostele sv. Václava bude slavnostně zahájen nový výukový rok 2011/12.

3.10.2011
SDÍLEJ:

Budova rektorátu Slezské univerzity.Foto: DENÍK / Martin Kůs

Na tři stovky představitelů veřejného, politického i vysokoškolského života v zemi se zúčastní dnešního slavnostního zahájení akademického roku všech českých vysokých škol. Tedy výukového roku 2011/12 pro všechny univerzity a vysoké školy v republice.

To se uskuteční od 10 hodin v prostorách opavského Domu umění a kostela sv. Václava. Tímto významným aktem byla Českou konferencí rektorů letos pověřena Slezská univerzita v Opavě, která čest zahájit nový školní rok dostala jako jeden z dárků ke svým narozeninám. Letos je to totiž právě dvacet let, co ve slezských městech Opavě a Karviné vznikla a začala působit jako jedna z prvních nově založených vysokých škol po listopadu roku 1989.

Pro Slezsko to byla mimořádně významná událost. O získání univerzity pro Opavu se město totiž pokoušelo už v roce 1870, kdy se objevily návrhy na vznik německé vysoké školy. Další vlna zájmu o vysoké učení zde nastala po skončení druhé světové války, ale tyto snahy prakticky ukončil únor 1948.

Jednat se znovu začalo v období před srpnem 1968, ale úspěch přišel až po listopadu 1989, kdy se podařilo v rodící se demokracii Slezskou univerzitu opravdu založit. Dnešní slavnostní zahájení nového akademického roku je pro Slezskou univerzitu velmi významná akce – už proto, že tradičně tento akt vždy probíhal na půdě kamenných univerzit a škol, které mají daleko starší historii.

Tradice zahajovat v naší zemi nový akademický rok mimo prostory Betlémské kaple, tedy mimo půdu Českého vysokého učení technického v Praze, není nijak dlouhá a trvá teprve od roku 2008.

Slavnostního zahájení se zúčastní na tři stovky hostů

O poctu zahájit nový akademický rok pro všechny vysoké školy v České republice usilovala Opava již v loňském roce, tedy akademickém roce 2010/11. Nakonec ale bylo zahájení Českou konferencí rektorů svěřeno Západočeské univerzitě v Plzni.

Opavě se to podařilo na druhý pokus, kdy tak byla jedna z nejmladších a nejmenších univerzit v České republice mimořádně poctěna v roce dvacátého výročí své existence. Vlastní přípravy pak trvaly řadu měsíců. Není totiž vůbec jednoduché sloučit program řady významných hostů tak, aby v jeden den mohli být v Opavě. Ale podařilo se.

Dnes tedy do Opavy přijíždí například premiér Petr Nečas, ministr školství Josef Dobeš, někteří senátoři a poslanci Parlamentu České republiky, nejvyšší představitelé českého vysokého školství nebo třeba více než čtyři desítky rektorů českých státních i soukromých vysokých škol a vysokých škol z Polska. Účast potvrdil také Mons. František Václav Lobkowicz OPraem., biskup ostravsko-opavský, Anna Olszewska, generální konsulka Polské republiky v Ostravě a řada dalších.

Pozváni jsou také zástupci města Opavy, dalších významných institucí a také pamětníci počátků Slezské univerzity. Chybět nebudou ani současní pracovníci Slezské univerzity či její studenti. Celkem by se dnes mělo prezentovat v Opavě na tři sta účastníků.

Celý akademický akt bude zahájen v 10 hodin v opavském Domě umění a kostele sv. Václava slavnostními fanfárami Slezské univerzity, nástupem a statní hymnou. Poté si vezme slovo současný rektor pořádající univerzity Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. a po něm další významní hosté ceremoniálu.

Významu akce odpovídají i prostory, které se při této příležitosti změní na akademickou půdu a ozdobí je například expozice fotografií současného děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. či retrospektiva prací Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, se kterou se v uplynulých týdnech představil na výstavě v litevském Vilniusu.

V závěru akce vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě, čerstvý laureát XIII. ročníku světové soutěže Europe and its songs ve španělské Barceloně.

Slezská univerzita také k dnešnímu dni vydala další číslo Univerzitních novin. Ty se věnují především uplynulým dvaceti letům vysokého školství v Opavě a Karviné. Řada dobových dokumentů, fotografií a reprodukcí z tehdejšího tisku připomíná nejen okolnosti založení a prvních let vyučování na univerzitě, ale i její celorepublikové a zahraniční aktivity, významné osobnosti z řad pedagogů, nositelů hodností doctor honoris causa nebo připomíná osudy několika společensky či pracovně nejúspěšnějších absolventů.

Zajímavé jsou i materiály o vzniku a realizaci insignií a dalších symbolů univerzity, reprodukce partitury fanfár Slezské univerzity Intrada per Universitate Silesiana Arnošta Parscha či malé retrospektivní porovnání školních budov před dvaceti lety a dnes.

Program slavnostního zahájení

Slavnostní fanfáry
Nástup představitelů akademického života a čestných hostů Státní hymna České republiky
Zahájení, úvodní projev rektora hostitelské univerzity - Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Projev předsedy Vlády České republiky - RNDr. Petr Nečas
Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Josef Dobeš
Projev předsedy České konference rektorů - Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Projev předsedy Rady vysokých škol - Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
Projev předsedy studenstské komory Rady vysokých škol - Mgr. Miroslav Jašurek
Projev primátora statutárního města Opava - Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě - sbormistryně Vladimíra Vašinková
Závěr - Gaudeamus igitur

Pamětní listy a plakety ke dvacátému výročí univerzity

Pamětní list a plaketu k 20. výročí vzniku Slezské univerzity dostanou účastníci slavnostního zahájení akademického roku všech vysokých škol v Opavě. Graficky atraktivní pamětní list zdobí fotografie současného děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc.

Autor k realizaci vybral celkem pět svých snímků, ve kterých prokazuje, že také oči vědce-fyzika umí vidět svět kolem sebe velmi netradičně a s velkým uměleckým nadhledem. Plaketa o průměru 60 milimetrů je z dílny bruntálského Oldřicha Kodedy. Její rubovou stranu tvoří reliéf budovy rektorátu Slezské univerzity v ulici Na Rybníčku a latinský nápis Universitas Silesiana Opaviensis s letopočty 1991 – 2011.

Lícová strana pak obsahuje oficiální znak Slezské univerzity v jeho novější verzi. Kovová plaketa je matně stříbrná s černou matovou patinou.

Pamětní listy i pamětní plakety byly vyrobeny v počtu 500 kusů. Kromě přítomných na slavnostním zahájení akademického roku všech vysokých škol je obdrží hosté Slezské univerzity při dalších akcích u příležitosti 20 let od vzniku Slezské univerzity v Opavě.

Komorní pěvecký sbor dal Slezské univerzitě zlatý dárek

Zlatou medaili z XIII. Mezinárodního sborového festivalu lidových písní „Evropa a její písně“ ve španělské Barceloně přivezl před několika dny jako svůj dárek ke dvacátým narozeninám Slezské univerzitě v Opavě její komorní pěvecký sbor. V silné mezinárodní konkurenci a před mezinárodní porotou dosáhli opavské zpěvačky a zpěváci pod vedením sbormistryně Vladimíry Vašinkové na jedno z nejprestižnějších ocenění starého kontinentu.

Podmínky soutěže, která se konala v prostorách kostela Santa Maria del Pi v barcelonské Gotické čtvrti, byly zdánlivě jednoduché – přednést dvacetiminutový blok lidových a národních písní toho kterého státu a do toho zakomponovat jednu „evropskou“ lidovku. Opavané zazpívali šest skladeb – čtyři české, jednu slovenskou a jednu irskou píseň.

„Když jsem slyšela ostatní sbory, zejména jejich techniku hlasů, měla jsem obavy, jestli vůbec máme zpívat. Konkurence to byla veliká. Ale my nabídli porotě něco úplně jiného než ostatní, a tím jsme bodovali,“ říká sbormistryně Vladimíra Vašinková. Slezané totiž ukázali při svém vystoupení nadšení, radost z toho, co dělají, pohupovali se v kolenou a přesto, že zpívali až po desáté večer, všechny probudili.

„Už notně unavená porota najednou pookřála, a když jsme odcházeli, provázely nás palce nahoru. Prostě jsme ukázali, že hudba je veselá, a to zabralo,“ vzpomíná sbormistryně. Při vyhlašování se pak dozvěděla, že na porotu také velmi příjemně působil týmový duch spolupráce sboru a kontakt mezi sbormistryní a sborem. Ten prý u jiných sborů chyběl.

Pro opavský sbor je prvenství z Barcelony zatím nejvyšší dosažený úspěch ve dvacetileté historii sboru. Loni sice přivezl z polského Rybniku stříbro, ale barcelonské zlato má pro ně daleko výraznější hodnotu. „Nejen proto, že je za první místo, což nikdo z nás ani ve snu nečekal, ale hlavně proto, že nám otevřelo dveře do další etapy naší činnosti. Dostali jsme pozvání na další festival ve Španělsku, pozvali nás na český prestižní festival Praga Cantat,“ vypočítává za celý sbor Vladimíra Vašinková.

A navíc v roce, kdy jak sbor, tak Slezská univerzita slaví své dvacetiny. „Ráda bych za všechny sboristy poděkovala Slezské univerzitě za podporu, kterou nám dává. Bez ní bychom do Barcelony nikdy nejeli a také další naše aktivity by nebyly myslitelné,“ říká sbormistryně.

Studenti
V akademickém roce 1990/91, tedy v období, kdy nad Filozofickou fakultou v Opavě a Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné držela ještě odbornou gesci Masarykova univerzita, zde studovalo celkem 477 studentů. V roce 2001, tedy desátém akademickém vyučovacím roce, nastoupilo na jednotlivé složky Slezské univerzity už 3 499 studentů a letos, tedy v roce dvacátého výročí, je to už 9 096 studentů.
Kvalita
Od roku 2001 je Slezská univerzita plnohodnotným členem Evriopean Univerzity Association, tedy organizace reprezentující a podporující instituce vysokého školství v 47 zemích. Pro tehdy desetiletou univerzitu ze Slezska to bylo významné ocenění kvality práce na akademické půdě jak v Opavě, tak v Karviné.
Medaile
Slezská univerzita iniciovala v roce 2005 vznik Konference rektorů slezských univerzit, v jejímž rámci dnes spolupracují na vědecké, pedagogické i společenské úrovni všechny české a polské vysoké školy na území historických zemí Slezska. Za tyto aktivity pak udělilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Slezské univerzitě Medaili Jana Masaryka.
Facebook
Od září můžete sledovat dění na Slezské univerzitě i na facebooku. Už dříve zde byly informace ze života jednotlivých fakult, teď přichází také ucelený profil celé univerzity. Na něm chce prezentovat nejen oficiální dokumenty, ale také pozvánky a informace o studentském životě.
Knihovna
Jedním z největších plánů Slezské univerzity pro nadcházející období je rekonstrukce a dostavba areálu na Bezručově náměstí 14, tedy sídla Fakulty veřejných politik. Zde by měla na jaře 2014 vyrůst zbrusu nová celouniverzitní knihovna pro 160 tisíc svazků.

Autor: Martin Kůs

3.10.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

FC Hlučín – FC Odra Petřkovice 2:1
9

MSFL: Hlučín - Petřkovice 2:1

Ilustrační snímek.

Pro třináctiletého cyklistu letěl do Vávrovic vrtulník

Na Opavsku zvítězilo ANO

V opavském okrese se letošní volební účast vyšplhala na 60,11%. Výsledky jednotlivých stran prakticky kopírují ty celorepublikové.

II. LIGA: České Budějovice - Opava 2:1

/3 x VIDEO, FOTOGALERIE/ Přímý souboj o první místo nedopadl pro opavské fotbalisty dobře. Slezané na Střeleckém Ostrově prohráli s domácími Českými Budějovicemi. Hosté znovu doplatili na chyby v defenzivě.  

KOOPERATIVA NBL: Opava - Děčín 87:71

/2 x VIDEO, FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté jedou dál na vítězné vlně. V sobotu večer si v městské víceúčelovce vyšlápli na těžkého soupeře z Děčína. Ve druhé půli svého protivníka jasně přejeli a nakonec si dokráčeli pro zaslouženou výhru v poměru 87:71.

Z nemocnice zbyly jen střípky

Kdysi vyhlášená nemocnice ve Vítkově už řadu let nefunguje. Alespoň ne tedy tak, jak byli lidé zvyklí. Nemocniční oddělení nahradily odborné ambulance či léčebna dlouhodobě nemocných (LDN).

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení