S nešvarem rozšířeným téměř ve všech městech České republiky se potýká také Opava. „I my se s masivním vybíráním papírů z kontejnerů pro tříděný odpad setkáváme.

V Opavě si zloději nakradou tolik, že to sráží dolů celková čísla vytříděného odpadu, a nepomůže ani rostoucí množství plastů a skla. Nakradený papír odhadujeme zhruba na 600 tun ročně," uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

KRÁDEŽE JSOU I ORGANIZOVANÉ

Každý odpad odložený do kontejneru se automaticky stává majetkem příslušného města či obce. Jeho následné vybírání je tedy krádeží.

„Někde vybírají papír bezdomovci, ti jej však berou většinou jen do tašek a jdou si do sběrny pro pár drobných. V poslední době se ale začínají objevovat i organizované krádeže papíru," pokračoval.

Možností, jak krádežím zabránit nebo je alespoň eliminovat, je několik. Pomohou například kamerové systémy nebo fotopasti. „Jsou umísťovány na místa, kde dochází ze strany občanů k porušování obecní vyhlášky tím, že na tato místa odkládají objemný kusový odpad, který tam ale nepatří. Vlastně takto zakládají černou skládku.

Dále to jsou právě místa, kde masivní vybírání kontejnerů na separovaný sběr probíhá," doplnil Martin Girášek. Městská policie Opava disponuje jednou fotopastí, která byla před měsícem přemístěna do Kateřinek na kontejnerové místo u Dobrovského ulice. Pořízené snímky se poté vyhodnocují, na čemž strážníci spolupracují s technickými službami.

V minulosti se se zloději papíru potýkali také v Hlučíně. „Občas se stávalo, že zejména bezdomovci brali papír z kontejnerů. Kolem popelnic tak zůstával velký nepořádek. V poslední době se ale s tímto problémem nesetkáváme," uvedla vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková. Její slova potvrdil také velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský, podle kterého si na vykrádače popelnic nikdo v poslední době nestěžoval.

Dříve řešili vykrádače kontejnerů také ve Vítkově. „Ke krádežím momentálně nedochází, dá se říci, že ve městě s vybíráním papíru z kontejnerů není problém již několik let. Tam, kde však problémy s kontejnery vznikají, a to hlavně co se jejich ničení týká, instalují Technické služby Vítkov fotopasti. Při vývozu kontejnerů také osádka vozu pravidelně kontroluje třeba také to, zda se v nich nevyskytuje nějaká osoba," poznamenal vedoucí odboru služeb z vítkovského městského úřadu Zdeněk Kuboň.

Veronika Bernardová