Dalšími partnery projektu jsou kromě Opavy také další města, konkrétně Valencie (Španělsko), Torino (Itálie), Le Havre (Francie), Göttingen (Německo) a Brasov (Rumunsko). Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je snížit počet recidivistů

V případě Opavy je cílem projektu snížit počet recidivistů ve městě a v okolí. Hledají se způsoby, jak omezit opakované páchání trestné činnosti, zejména mladistvých pachatelů. Zkušenosti všech zúčastněných se shodují na tom, že prvopachatelé se zpravidla do půl roku dopouštějí trestné činnosti opakovaně a stávají se z nich recidivisté,“ vysvětluje Šindler s tím, že když se takový člověk ocitne na ulici, má tendenci vrátit se do prostředí, ze kterého vyšel.

„Jedná se tedy o takové prostředí, které ho přivedlo do vězení,“ dodal. Jak dále uvedl, v rámci projektu byla vytvořena místní pracovní skupina, ve které jsou zástupci statutárního města Opavy (kancelář primátora, odbor školství, odbor sociálních věcí), Probační a mediační služby Opava, Městské policie Opava, Okresního soudu v Opavě, Okresního státního zastupitelství v Opavě, opavské věznice, Úřadu práce v Opavě, Armády spásy a městských úřadů ve Vítkově, Hlučíně a v Kravařích (sociální kurátoři).

„Cílem pracovní skupiny je vytvoření společné strategie a nastavení systému spolupráce v dané oblasti,“ řekl. Častými přestupky jsou krádeže a alkohol O konkrétní případy, se kterými se v praxi setkali, nás informoval preventista Městské policie Opava Ivo Špičák.

„Nejčastější jsou přestupky v dopravě, děti neznají předpisy, nevědí, jak mají jezdit. Chodí z frajerství na červenou nebo například jezdí na kole po chodníku. Apelujeme tímto na rodiče, ať kontrolují hlavně výbavu kol svých dětí. Jezdit bez přileb a světel je nebezpečné,“ vyzval rodiče Špičák. Mezi další přestupky pak patří například kouření na zastávkách nebo krádeže v supermarketech.

„Sedmnáctiletá dívka okolo půlnoci přišla do Tesca a v kabince si na sebe oblékala několik vrstev oblečení, které se pak snažila u pokladen maskovat. Mezitím se její přítel zabavil ukusováním salámu a pitím piva na prodejně. Všechno ale bylo zaznamenáno na kamery, takže byli zadrženi,“ popsal událost Špičák.

Mezi časté přestupky patří také alkohol, kterému podle zkušenosti městské policie holdují ve větší míře dívky než chlapci. „Často se také setkáváme se znečišťováním veřejných zařízení. Mezi fenomén dětí od patnácti do osmnácti let patří posedávání na opěradlech laviček. Závažnější přestupky se hlásí na oddělení sociálně– právní ochrany dětí,“ doplnil Špičák.