Ten minulý pátek podlehl ve svých osmdesáti letech těžké nemoci. Zítřejší pohřeb bude trvat od devíti hodin dopoledne až do odpolední druhé hodiny, kdy je v Matičním domě připraveno občerstvení pro rodinu zesnulého, kněží a řeholnice. Vlastní pohřeb začne po deváté dopolední v opavské Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Modlitbou růžence.

Poté budou přítomní seznámeni s osobností Mons. Veselého v krátkém životopisu. V 10 hodin začne Mše svatá, kterou celebruje biskup František Lobkowicz a po 11. hodině se se zesnulým rozloučí oficiální osobnosti a zástupci církevních a společenských organizací. Ceremoniál v konkatedrále ukončí kondukt.

Poté se vše přenese na městský hřbitov, kde ve 12.45 hodin bude do hrobu uložena rakev s tělem zesnulého. V souvislosti s tím, že se na pohřbu očekává veliký počet hostů, budou v době pohřbu přijata určitá opatření. Především parkování v okolí konkatedrály nebude možné!

„Autobusy mohou přijet ke konkatedrále jen pro umožnění vystoupení účastníků pohřbu. Poté musí autobusy neprodleně odjet pryč. Auta mohou parkovat v Parkovacím domě na Nákladní ulici a jiných přilehlých parkovištích,“ upozornil Pavel Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského s tím, že pro účastníky pohřbu bude otevřen hlavní a boční vchod konkatedrály.

Vchod do kaple sv. Anny bude vyhrazen pouze kněžím, kteří po převlečení v této kapli jednotlivě zaujmou vyhrazená místa v presbytáři. Dopravu v okolí konkatedrály budou řídit příslušníci Policie ČR a Městské policie Opava, je tedy potřeba dbát jejich pokynů.