Stavba první části obchvatu už takříkajíc bere za kliku. „Je to pozitivní zpráva, na kterou jsme dlouho čekali. Opava obchvat jednoznačně potřebuje. Doufám, že výstavbu nebudou provázet žádné problémy a všechno bude probíhat, jak má," věří opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

„Bez vzájemné spolupráce s Moravskoslezským krajem a našimi zástupci v parlamentu bychom toho nedosáhli. Velký dík patří také vlastníkům pozemků, kteří se státem komunikovali a umožnili v minulých letech poměrně rychlé provedení výkupů," konstatuje předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

„Dosáhnout tohoto úspěchu nebylo vůbec jednoduché," potvrzuje místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL). Stát vybral za zhotovitele této stavby sdružení firem MS + K + IDS Opava.

Východní část severního obchvatu Opavy bude měřit 1,755 kilometru a naváže na spojku S1, která byla zprovozněna už v roce 2009. „Součástí stavby východní části severního obchvatu bude sedm mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí," přibližuje tajemník Sdružení Martin Dostál některé technické aspekty této stavby.

Poslední etapou severního obchvatu bude jeho západní část, která se v současnosti intenzivně připravuje.

Komunikační systém města Opavy je charakteristický svým vějířovitým uspořádáním. Páteřními komunikacemi jsou silnice I/11, I/46, I/56 a I/57, které ve stávajícím uspořádání zavádějí veškerou tranzitní dopravu do centra města. To způsobuje, že kapacita městského okruhu je již téměř vyčerpána a dochází k velmi výraznému negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Severní obchvat odkloní tranzitní dopravu z centrální části Opavy. Ochranu před hlukem zajistí dvě protihlukové stěny, vysoké čtyři metry a dlouhé celkem 866 metrů. Další protihluková stěna je navržena na prodloužené Mostní ve stejné výšce a délce 175 metrů.