Studenti Slezského gymnázia v Opavě (SGO) se již několikátým rokem úspěšně věnují Projektu Emise, kdy ve snaze o lepší ovzduší obcházejí domácnosti na území města a radí lidem, jak lépe a správně topit.

„V topné sezoně dělají studenti, takzvaní emisaři, pochůzky po městě a sledují, jaký kouř jde lidem z komínů. Pomocí Ringelmannovy stupnice pak určují, zda jde o kouř závadný, a pokud ano, zazvoní na dům a snaží se lidem vysvětlit, že topí špatně. Rozdávají brožury, ve kterých se občané dozvědí bližší informace. Jde o skutečnou osvětu," řekl bývalý student gymnázia Luděk Plachký.

Právě v jeho hlavě se celý nápad Emisí zrodil a ve spolupráci s pedagožkou Kamilou Tkáčovou mu pak společně vtiskli jasnější rysy.

„Za pomyslný vznik projektu lze považovat 28. únor roku 2013, kdy jsme se spolu s paní Tkáčovou zúčastnili schůze na Magistrátu města Opavy, kde jsme Emise oficiálně představili vedení města. Cesta až sem ale byla dlouhá a mě tehdy ani ve snu nenapadlo, že tady dnes budu stát a že to bude mít takový úspěch," uvedl Luděk Plachký.

Zároveň vyjádřil své díky ředitelce gymnázia Miladě Pazderníkové, která celý projekt s nadšením uvítala a podpořila jej.

Hejtmana projekt nadchl

Sám hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který ve středu toto opavské gymnázium navštívil, je Emisemi rovněž nadšený. Během své návštěvy školy zmínil nejdůležitější faktory, které nejvíce znečišťují ovzduší v kraji.

„Je to především koncentrace průmyslu, množství emisí prachu z automobilové dopravy, také samotná geografická poloha kraje, kdy je na poměrně malé ploše situováno velké množství obyvatel. No a pak samozřejmě lokální topeniště," uvedl hejtman Miroslav Novák a nezapomněl dodat, že Moravskoslezský kraj patří spolu s oblastí severní Itálie a jižního Polska k nejvíce znečištěným v Evropě.

„Před čtyřmi lety se v kraji zavedly dotace na výměnu kotlů v domácnostech. A během těchto čtyř let se podařilo vyměnit už čtyři tisíce kotlů za bezmála dvě stě milionů korun. Co je ale důležitější, tyto nové kotle zabránily, aby se čtyři sta tun prachu dostalo do ovzduší," poznamenal hejtman.

Moravskoslezský kraj poskytuje až osmdesátiprocentní dotace na nové kotle a jako jediný v České republice přidá každému žadateli dalších pět procent na dotaci zdarma. Práci studentů si velmi pochvaluje.

„Je to obrovsky přínosná činnost, prevence je v tomto případě nejdůležitější," poděkoval studentům a pedagogům Slezského gymnázia.

Spolupracují s televizí

Studenti ve spolupráci s vedením televize Slezského gymnázia Pavlem Witasskem a Markem Hujou vytvořili dva spoty. V nich lidem radí, jak mohou získat dotace na nový kotel, jak správně topit a také jaké důsledky má špatné ovzduší na naše zdraví. V ukázkách mluví lidé, kteří již dotaci využili, a jaké s ní mají zkušenosti.

„Spolupracujeme také s Českou televizí, konkrétně s programem Déčko, pro který jsme dělali už několik reportáží," sdělil Marek Hujo.

Projekt je podporován nejen vedením kraje, ale dostal se do povědomí již na celorepublikové úrovni. V roce 2014 byli studenti pozváni do Poslanecké sněmovny na výbor životního prostředí, v minulém roce navštívil SGO přímo ministr životního prostředí Richard Brabec a přislíbil svou účast na projektu.

„Zpočátku jsme všechno dělali bez jakékoli finanční podpory, v podstatě jsme se jen sami zapojovali a ve svém volném čase chodili po městě a dívali se, jaký dým se lidem z komínů line. Jak se ale projekt dále rozvíjí, je nutná pomoc. Chtěl bych velmi poděkovat městu Opavě, Moravskoslezskému kraji a ministerstvu životního prostředí, že se finančně podílejí na našich prevenčních programech," uvedl Luděk Plachký.

Přednášejí pro školy

Projekt už za dobu své existence získal několik ocenění, například v loňském roce obdržel emisař Lukáš Onderka Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti v Opavě. V Obchodním centru Breda&Weinstein v Opavě také proběhla výstava s názvem Jak to vidíme my.

„Vystavili jsme snímky, které vyfotili emisaři při svých pochůzkách. Pochopitelně na nich byly domy, kterým šel z komínů kouř různých barev. Někteří lidé tak možná měli šanci tam ten svůj poznat a trochu se zamyslet nad tím, jak a čím topí," řekl Luděk Plachký.

Přímo v budově Slezského gymnázia pak emisaři pořádají přednášky pro základní a střední školy, které se do projektu chtějí zapojit nebo už jsou v něm zařazeny. K dnešnímu dni s emisaři spolupracuje již čtrnáct základních a tři střední školy nejen z Opavska, ale také z Hlučína nebo třeba z Havířova.

Jan Steinwirth: Nejvíce znečistěné ovzduší je v Kylešovicích

Jan Steinwirth

Student třetího ročníku Slezského gymnázia v Opavě Jan Steinwirth se Projektu Emise věnuje již delší dobu. Jako emisař obchází rodinné domy už druhým rokem a vysvětluje lidem, jak správně topit. Kromě toho v rámci projektu vzdělává žáky základních škol.

Co si vy sám o projektu myslíte?

Myslím si, že je to úžasná věc. Studenti sami vlastně mohou měnit politiku státu. Je to nevídané a výjimečné, určitě je to dobrá věc.

Jaké jsou ohlasy lidí, když na ně třeba zazvoníte a chcete jim poradit?

Lidé reagují poměrně dobře. Hlavně si myslím, že je to díky médiím, znají už náš projekt a snaží se lépe topit. Ještě se mi nestalo, že by mi někdo zavřel dveře před nosem. Pokud s námi někdo vyloženě nechce mluvit, jen vykoukne z okna a řekne, že nemá zájem. Ale s nějakými nadávkami nebo vulgaritami jsem se ještě nesetkal.

Chodíte jen po Opavě nebo i v okolních obcích?

Zatím jen po Opavě v městských částech, to znamená Kylešovice, Kateřinky a zařadili jsme také Jaktař. Samozřejmě děláme pochůzky tam, kde jsou rodinné domky. Třeba nedávno jsem procházel Kateřinkami ulicí Na Bahně a v okolí. Rozšíření projektu na přilehlé vesnice určitě plánujeme a uvažujeme o tom.

Upřímně teď ale máme tolik práce tady, že to zatím zůstává jen jako plán do budoucna.

Vy sám jste nejen emisař, ale také prezentujete projekt dále.

Ano, jsem členem za oblast chemie, kdy se v prostorách našeho gymnázia podílím na vzdělávání žáků základních škol. Seznamuji je s projektem, co to obnáší a o co se vlastně jedná. Je to super zkušenost nejen z toho důvodu, že tady děláme nějakou osvětu, ale je to také dobré do života.

Naučil jsem se pracovat s dětmi, jak je zaujmout a celkově jak jim danou věc prezentovat, takže to není dobré jen pro snahu o lepší ovzduší, ale něco nás to také naučí do života. Beru to jako průpravu na vysokou školu i do budoucího zaměstnání. To je rovněž velké plus tohoto projektu.

Když chodíte po domácnostech, řeknou vám lidé přímo čím topí?

Ano, řeknou, bez problému. Ale někdy to moc nesedí s tím, co vidíme, že jde z jejich komína. Většinou to nepřiznají a vymlouvají se , že mají moc suché dřevo a podobně. Ale rozhodně je poznat, když topí něčím závadným.

Tmavost kouře měříme pomocí Ringelmannovy stupnice, což je bílý papír, na kterém jsou zakresleny stupně dýmu. Je to už ale velmi zastaralé měřítko, některé látky, když hoří, produkují žlutý dým, to jsou třeba plasty a ty na stupnici vůbec nejsou. Proto se snažíme vymyslet nějaký nový způsob, jak škodlivost kouře zjistit.

Kde v Opavě je podle vás ovzduší nejvíce znečištěné?

Dle mého názoru jsou to Kylešovice a hned po nich následují Kateřinky. V těchto částech je situace nejhorší.

Kromě samotných pochůzek se účastníte také různých doprovodných akcí Projektu Emise. Které to byly v poslední době?

Kromě už tradičních Krotitelů vzduchu máme projekt Smokeman, na kterém spolupracujeme s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Probíhá to na Horním náměstí, přiveze se kotel a názorně lidem ukazujeme, čím mají topit a čím ne. Lidé chtějí co nejvíce ušetřit.

Například hodně lidí topí mokrým dřevem. Přitom si neuvědomují, že když ho přiloží, musí se nejdříve odpařit voda, takže vlastně vyhazují peníze za její ohřev a až pak začne hořet samotné dřevo. To se jim v konečném důsledku velmi prodraží.

Veronika Bernardová