Dotaz se týkal osoby Simony Bierhausové jako zastupitelky, která je na dlouhodobé nemocenské, a od 30. června letošního roku již bývalé zaměstnankyně Mateřské školy Dětský svět.

„Pokud jsem byl dobře informován, paní Bierhausová pokračuje v činnosti v komisi pro občanské obřady a oddává. Může mi to někdo vyvrátit?“ ptal se na červnovém zasedání zastupitelstva Marek Veselý (ODS).

Podle jeho slov je přinejmenším nemorální, když jednou rukou město podává na Simonu Bierhausovou žalobu a druhou rukou přitom schvaluje její setrvání v této komisi. „Ověřila jsem si tuto informaci a požádala o kopie zmíněné žaloby na mou osobu,“ uvedla k tématu Simona Bierhausová (Nezávislí).

Podle vyjádření primátora města Opavy Radima Křupaly (CSSD) však žádná taková žaloba nebyla městem podána. Policie podle tiskového mluvčího opavského oddělení Reného Černohorského prověřuje pouze trestní oznámení.

„Policejní komisaři v oddělení hospodářské kriminality opavského územního odboru intenzivně prověřují oznámení podané představiteli města na fyzickou i právnickou osobu. Vyslýchají různé osoby, které k celé záležitosti mohou podat informace,“ konstatoval René Černohorský s tím, že tak má být prověřeno, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů.

Náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) v prověřování trestního oznámení na Simonu Bierhausovou a jejím členství v Komisi pro občanské obřady zásadní rozpor nevidí.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o trestní oznámení a nikoliv žalobu, zásadní problém v tom nevidím. Kde ho vidím, je to, že toto oznámení podali představitelé města,“ uvedl Dalibor Halátek s tím, že vedení města proto vyzvalo zastupitele, aby navrhli jiné osoby do této komise.

„Komise je vytížená a musí téměř nepřetržitě fungovat. Proto jsme vyzvali zastupitele, ať navrhnou nejlépe dva náhradníky,“ uvedl Halátek.

Simona Bierhausová zatím podnět k odstoupení z komise od vedení města neobdržela. „Mé setrvání v komisi je čistě v kompetenci zastupitelů města,“ uzavřela s tím, že například jen v srpnu ji čeká jako členku komise hned několik svateb.