Naše redakce informovala o tom, že primátor Radim Křupala (ČSSD) na základě podnětu třetí osoby poslal do školek v ulici Jateční, 17. listopadu, Vaníčkově a Šrámkově kontrolu. Audit odhalil závažná pochybení v mzdových a rozpočtových záležitostech.

Nám se před nedávnem dostaly do rukou konkrétní závěry. Jeden ze zásadních problémů byl spatřen v tom, že příspěvková organizace Dětský svět vykazovala deficit ve finančních prostředcích na platy. Přesto však byli do pracovního poměru přijati noví provozní zaměstnanci.

Podle auditu ředitelka zvýhodňovala i své rodinné příslušníky a zaměstnance MŠ Jateční, kde měla své sídlo. Například technickému pracovníkovi, který je manželem Simony Bierhausové, byl stanoven neadekvátně vysoký osobní příplatek ve výši šest tisíc korun. Jeho odměna v roce 2015 činila 65 tisíc korun, zatímco ředitelé ostatní opavských školek ve sledovaném období dosáhli na částku 35 tisíc.

Tímto však pochybení nekončí. Kontrola odhalila vystavené faktury, ke kterým nebyly žádné objednávky. Nad rámec Smlouvy o zajištění služeb údržby zahrad a budov mělo být za roky 2014 a 2015 vyfakturováno a vyplaceno navíc 254 tisíc korun.

ZÁVADY HRACÍCH PRVKŮ NEBYLY ODSTRANĚNY

Ve výsledcích auditu se píše také o neodstranění závad herních prvků na zahradách školek, které byly odhaleny při pravidelných revizích v letech 2014 a 2015. Ty však do letošního září neměly být odstraněny. Mimo jiné se dále mělo zjistit, že finanční zálohy v oblasti stavebních zakázek byly vyplaceny bez smluvního ošetření a jakékoliv objednávky.

„Ředitelka hradila z prostředků příspěvkové organizace připojení internetu ze soukromého zařízení. Jednalo se o pět karet, za které byla měsíčně fakturována částka 1550 korun, včetně DPH," píše se dále v důvodové zprávě z auditu.

Byť primátorův náměstek Josef Stiborský (KDU-ČSL) tvrdí, že Simona Bierhausová byla radou města odvolána na základě výsledků auditu a toto rozhodnutí nebylo nijak politicky motivováno, dnes už bývalá ředitelka Dětského světa má na to jiný názor.

Naše redakce Simonu Bierhausovou oslovila, aby se vyjádřila ke konkrétním závěrům auditu. „Už to, že se k Vám „dostaly" závěry auditu předtím, než je zákonnou cestou projednán, svědčí o jediném případ auditu není o jeho obsahu, ale o cíli tím cílem bylo vytvořit, ne najít, vytvořit důvod k mému odvolání, které je motivováno tím, že jsem vypověděla politickou poslušnost.

Proto nemá význam se vyjadřovat k tomu obsahu ten si budu řešit právní cestou, protože je zcela nesmyslný. Budu se rovněž bránit právní cestou svému odvolání. Je smutné, že se ještě v naší zemi může objevit šikana z politických důvodů, ale je to tak," reagovala formou SMS Simona Bierhausová.