Petice uvádí vysokou fluktuaci pedagogů této školy, což město vyvrací tím, že ve škole pracuje 64 zaměstnanců. Ve školním roce 2021/2022 odešli čtyři učitelé, ve školním roce 2022/2023 odešlo šest učitelů a ve školním roce 2023/2024 odešlo sedm. Většina odchodů je podle názoru vedení města z přirozených důvodů - odchody do důchodů, zaměstnání v místě bydliště, odchod za prací do zahraničí, nové pracovní příležitosti mimo školství nebo ukončení pracovního poměru na dobu určitou, takže fluktuace učitelů na této škole se od jiných škol neliší.

Dalším petičním argumentem je, že žáci nemají o přestávkách možnost opustit třídy. „Chci zdůraznit, že dětem nikdy nebylo zakazováno opouštět během přestávek třídu. Naopak jsou vyzývány k pohybu na hřišti, v atriu nebo v tělocvičně. Hodně těchto aktivit je zdokumentováno na sociálních sítích školy, které jsou volně k nahlédnutí,“ upozorňuje náměstek opavského primátora Vladimír Schreier. Připomíná, že žáci mají k dispozici bohatou nabídku pohybových aktivit a relaxačních možností. Na školních chodbách jsou umístěny herní prvky, například stolní tenis, fotbálek nebo skákací panák a mají tam připravené i posezení.

Za další nepravdivou informaci označuje město tvrzení, že žáci jsou v sedmých třídách rozřazováni. Konstatuje, že dělení tříd probíhá v šesté třídě a důvodem je, že u přechodu na druhý stupeň bývá běžný nárůst žáků buď pro zájem o studium cizích jazyků nebo o začlenění do hokejové skupiny a na školu přecházejí též mimoopavští žáci z obcí, které mají školy jen s prvním stupněm. „Vzhledem k nárůstu žáků na vyšším stupni je zpravidla otvíraná třetí třída v ročníku a pro zabezpečení co nejkvalitnější výuky jsou upřednostňované třídy s nižším počtem žáků. Jednu ze tříd tvoří převážně žáci, zaměření na rozšířenou výuku cizího jazyka,“ vysvětluje Vladimír Schreier s tím, že právě výuka cizích jazyků byla v minulosti silnou stránkou této školy a řada dětí tam proto přicházela už do třetí třídy.

Od školního roku 2024/2025 bude na ZŠ E. Beneše otevřená jediná bilingvní první třída v Opavě, kde bude probíhat výuka v angličtině. „Vycházíme tím vstříc poptávce rodičů a zejména cizinců, kteří ve městě pracují nebo se sem přistěhovali a mají zájem, aby se jejich děti vzdělávaly dvojjazyčně. Uvítají to i místní rodiče, kteří mají o tento typ vzdělání pro své děti prostě zájem,“ přibližuje opavský náměstek aktuální situaci. Kromě výuky cizích jazyků klade škola důraz také na sport a má hokejové třídy.