„Že jsou společně žáci třetího a čtvrtého ročníku, není chyba, ale naopak důležité naplnění myšlenky Montessori výuky," vysvětlila ředitelka školy Milada Pazderníková.

Od září však škola naroste o další ročník, a musí proto hledat nové prostory, do kterých by se mohla vejít. Už současné prostory byly před čtyřmi lety považovány za dočasné a zájem o Montessori výuku mezi rodiči nutnost stěhování uspíšil.

Další žáci už se do školy nevejdou

Že je stěhování zapotřebí, pociťují nejen pedagogové, kteří postrádají sklad pomůcek, ale ozývají se také rodiče žáků. Ti už sepsali petici, která žádá kvalitnější prostory pro základní školu. Celkově se pod ni podepsalo 972 lidí.

„Nutnost stěhování vnímáme velmi intenzivně a musím říct, že s městem, které je zřizovatelem školy, jednáme, a věřím, že řešení najdeme," doufá Milada Pazderníková.

Základní školu Nový svět aktuálně navštěvuje 63 dětí, do první třídy by v září mělo nastoupit dalších 24. K situaci se vyjádřil také náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL): „Vhodné prostory hledáme. V úvahu připadalo Marianum, ale bylo by to příliš finančně nákladné s ohledem na vysoké vstupní náklady rekonstrukce objektu pro daný účel užívání."

Další možností by mohlo být stěhování na jinou základní školu. „V úvahu přichází ZŠ Ilji Hurníka v Pekařské ulici s tím, že výhledově bude mít tato škola pro každý ročník jednu třídu a bylo by tak možné všechny třídy nastěhovat do hlavní budovy na Ochranově ulici.

S tímto řešením, pokud se ukáže jako možné, však nelze počítat v letošním roce, ale nejdříve od 1. září 2017," dodal Josef Stiborský.

Petr Večeřa