„Touto lokalitou v Opavě se zabýváme již od roku 2004. Za tu dobu jsme do projektu již investovali velké množství finančních prostředků, zpracovali celou řadu studií a návrhů, vše velmi pečlivě diskutovali se zainteresovanými subjekty a naslouchali požadavkům města.

V návaznosti na loňský letní výzkum veřejného mínění jsme byli připraveni diskutovat další změny projektu. Do dnešního dne jsme ale neobdrželi konkrétní požadavky od města na změnu smlouvy, stejně jako nikdo nereagoval na naši nabídku na zakomponování a rekonstrukci Slezanky, kterou jsme předložili ve veřejné soutěži před rokem.

Město nám pouze na konci roku zaslalo závěry své pracovní skupiny, které ale nejsou nijak závazné," vysvětluje výkonný ředitel investiční skupiny Simon Johnson.

Projekt tak podle něj nebude zahrnovat Slezanku, ale vnitroblok za ní a dle platných smluv do něj nebudou zahrnuty lokality bývalé měnírny a divadelního klubu. „S přesnou podobou a jednotlivými kroky realizace projektu seznámí skupina Crestyl veřejnost po dokončení přípravné fáze, a to během několika měsíců," dodává mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Aktivity Crestylu v datech:» 2004: Crestyl začíná jednat s městem
» 2007: Zástupci Crestylu na radnici představili návrh projektu a ukázali papírový model zástavby
» 2010: Crestyl otevřel výstavu architektonických návrhů řešení. Odborná komise měla vybrat, jaký z nich bude do projektu zakomponován
» 2011-2015: Podepisují se dodatky ke smlouvě Crestylu s městem. Z projektu je vyřazen prostor bývalé měnírny nebo divadelního klubu
» 2015: Uskutečnila se demolice budovy Ministerstva zemědelství

Rada města zatím nezaujala jednotné stanovisko. Oficiální dopis investora má vedení města na stole teprve několik dní. „Chápu to tak, že pokud by Crestyl přistoupil na další kompromisy, muselo by se tak stát v rychlých krocích. Investorovi jde o to pohnout se z místa," říká opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

Vyloučit se ale nedá ani možnost, že by se nestavělo vůbec. Obě strany by se na tom však musely dohodnout a radnice by i tak musela Crestylu platit náklady, které v souvislosti s projektem měl. „Pokud by tato varianta byla schůdná, cítím, že v rámci koalice by se pro ni podpora pravděpodobně našla," doplňuje primátor s tím, že popírá liknavost z jeho strany.

„Záměry Crestylu a jejich další postup jsme nuceni respektovat, protože je založený na platně uzavřené smlouvě. Pro dosažení vzájemné dohody jsem za tříměsíční dobu svého působení ve funkci vynaložil maximální úsilí. Dohody, uzavřené před svým nástupem, jsem však nemohl nijak ovlivnit," pokračuje Křupala.

V obou možných případech se město nezbaví Slezanky a otázkou zůstává, co s ní udělá. „Vzhledem k tomu, že město za objekt zaplatilo 270 milionů, zřejmě bychom nešli cestou demolice. Pravděpodobně se budeme snažit nalézt dlouhodobého nájemce, který by Slezanku zrekonstruoval," uzavírá opavský primátor.

Jak se projekt Crestylu vyvíjel v posledních šesti letech?

close . zoom_in

Papírový model, který Crestyl představil v roce 2007. Foto: archiv redakce

V roce 2010 byla se statutárním městem Opavou uzavřena dohoda o zlikvidování paneláku ve vnitrobloku a zakomponování prostoru do projektu skupiny Crestyl.

„Mnohé dezinterpretace se bohužel často ozývají i od těch lidí, kteří měli návrh smlouvy z podstaty svých funkcí pečlivě prostudovat. Neudělali to," řekl její generální ředitel Omar Koleilat. Text obsahoval konkrétní specifikace s odkazem na veškerá povolení a konkrétní závazky i povinnosti skupiny Crestyl a města, v naprosté většině pod sankcí smluvní pokuty nebo odstoupení od smlouvy.

„Na základě existujících dohod s městem jsme už investovali značné prostředky, a proto věříme v další seriózní přístup ze strany současného i budoucího vedení města," dodal Omar Koleilat.

V roce 2011 ujistilo vedení města společnost Crestyl, že splní všechny dosud uzavřené smlouvy. „To znamená, že můžeme v současné době pokračovat v pracích na té oblasti, na kterou je vydané územní rozhodnutí," mínil Omar Koleilat.

„Dodatek smlouvy s městem, podepsaný na začátku roku, znamená realizaci projektu Central Opava na nově vymezeném území. Protože se jedná o úplně novou podobu celého projektu, ocitli jsme se letos v lednu de facto na zařátku všech příprav," uvedl v roce 2012 ředitel pro komerční akvizice a pronájem developerské skupiny Crestyl Martin Novák.

„O podnikání v Opavě máme stále zájem a jednáme teď s městem o přesné podobě a technickém řešení projektu, " ujistil v závěru roku 2013 radní i Opavany obchodní ředitel skupiny Crestyl Radim Sayed.

Proti záměru vznikla také petice

Spolky Bludný kámen a Za Opavu zorganizovaly v Opavě petici proti výstavbě obchodního centra za Slezankou. Opavané ji podepisovali hned na několika místech ve městě, například ve Starém Evženovi v Beethovenově ulici, ve Fajnem kafi v Popské ulici, v čajovně Harmonie v Krnovské ulici nebo v Látky MIMA na Horním náměstí.

Po jejím ukončení budou petiční archy včetně návrhu na referendum předané vedení opavského magistrátu. „K tak významnému zásahu, jako je výstavba obchodního centra na nejlukrativnějším pozemku v Opavě, by měl mít možnost vyjádření každý Opavan," míní Martin Klimeš z Bludného kamene.

Opavská veřejnost, přesněji dvě třetiny, je podle prozatímních průzkumů proti realizaci projektu. Problém je, že lidé zatím neví, s čím konkrétně by měli nesouhlasit. Děsí je představa dalšího obchodního centra a negativní názor mají i členové sdružení Za Opavu, kteří vývoj v této oblasti sledují.

„Celý záměr pokládáme za překonaný a pro Opavu neúnosný, řekl bych až nesmyslný. Každému, kdo se po Opavě byť jedenkrát projde, musí být na první pohled jasné, že se situace oproti době před několika lety dramaticky změnila," říká mluvčí sdružení Tomáš Skalík a přidává argumenty:

„S dokončením Bredy se ulice v centru vyprazdňují a s příchodem dalšího velkého projektu by to bylo ještě horší. Už dnes podle odborných analýz poměru velkoobchodních ploch na počet obyvatel je Opava v celostátním měřítku na kritickém čtvrtém místě," dodává Skalík.