Jejím smyslem je výzva městu, aby uspořádalo referendum s dvěma otázkami, týkajícími se využití Slezanky a prostoru za ní.

Informační tiskovina Slezankonoviny obsahovala popis současné situace kolem plánované zástavby za Slezankou, upozornila na negativní důsledky takového rozhodnutí a informovala o názorech řady odborníků a běžných občanů.

„Myslíme si, že k tak významnému zásahu, jako je výstavba obchodního centra na nejcennějším volném pozemku v Opavě, musí mít každý Opavan možnost k vyjádření. Jsme si jisti, že je to v zájmu našeho města," říká za Bludný kámen Martin Klimeš.

Petice je iniciativou spolků Za Opavu, Bludný kámen a fb skupiny Stará Opava.