Veřejnost může od pondělí 7. prosince podepisovat petici proti výstavbě obchodního centra za Slezankou hned na několika místech na Dolním náměstí, v kavárně Fajne Kafe na Popské ulici nebo ve staré kavárně Evžen na Beethovenově ulici. Pořádají ji spolky Bludný kámen, Za Opavu a fb skupiny Stará Opava.

„Zatím jsme získali pět set podpisů a potřebujeme jich mít zhruba čtyři až pět tisíc. Podepisující musejí být starší 18 let s bydlištěm ve městě nebo jeho částech," říká za Bludný kámen Martin Klimeš.

Účelem petice je výzva městu, aby uspořádalo referendum s dvěma otázkami, týkajícími se využití Slezanky a prostoru za ní.

První zní: Přejete si, aby statutární město Opava umožnilo jakémukoli podnikatelskému subjektu výstavbu s nadpoloviční většinou obchodních ploch v prostoru za tzv. Slezankou? Druhá: Přejete si, aby statutární město Opava umožnilo společnosti Opava Development Company nebo jiné fyzické nebo právnické osobě ze skupiny Crestyl nebo s ní jakkoliv propojené, jakýmkoli způsobem provozovat nebo využívat objekt tzv. Slezanky? Názor lze vyjádřit slovy Ano nebo Ne.

Petiční iniciativa navazuje na vydání a distribuci Slezankovin do každé opavské domácnosti. Tiskovina obsahovala popis současné situace kolem plánované zástavby za Slezankou, upozornila na negativní důsledky takového rozhodnutí a informovala o názorech řady odborníků a běžných občanů.

Řada lidí se při podpisu petice divila, proč chce město nechat za Slezankou postavit další obchodní centrum, když v centru jedno už stojí. Další podle nich není potřebné, upřednostnili by park.

„Na jaře jsme poslali vedení města dopis s žádostí o setkání, ale odpověď nepřišla. Na základě současné nové žádosti byla s primátorem Martinem Vítečkem a některými radními dohodnuta schůzka. Bude pro nás přínosná, protože jednotné stanovisko města k této problematice stále ještě neznáme," konstatuje Martin Klimeš.

Připomíná, že organizátoři petice do jisté míry suplují práci magistrátu, který Opavanům v dotazníku nepoložil zásadní otázku, zda obchodní centrum za Slezankou chtějí.

Pravdou je, že vypovězení smlouvy s investorem by zřejmě mělo za následek značnou pokutu a nezaplacení likvidace paneláku. Oběma finančním postihům se město chce určitě vyhnout. „Podle mého názoru by případné částky byly v důsledku méně škodlivé než postavení obchodního centra na nejdražším a nejlukrativnějším opavském pozemku," míní Martin Klimeš.

Vize Bludného kamene na jeho vhodné využití se opírá o regulační plán, vytvořený odborníky, bez kterého se ve středu města v podstatě nic dělat nedá. Další vývoj by měl jít cestou ideových a urbanisticko-architektonických soutěží.