Setkání nad mapou, urbanistická vycházka, doprovodné přednášky a zamyšlení nad tím, jak vrátit život zpět do centra města. Tak zatím vypadá zapojování obyvatel Opavy do utváření budoucí podoby prostoru za Slezankou.

Tento týden se Opavanům představil dopravní inženýr Květoslav Syrový, který spolupracuje na řešení prostoru za Slezankou s firmou re:architekti. V rámci své přednášky upozornil na problémy v městské dopravě a zároveň vyzdvihl velký potenciál, který má Opava do budoucnosti.

Pozitivním prvkem je podle něj četný pohyb obyvatel na kolech. „Velmi mě potěšilo zjištění, kolik občanů se pohybuje ve městě na kole. Potvrdilo se mi, že je Opava město malých vzdáleností. Lidé tedy často volí k přesunu buďto chůzi, nebo právě jízdu na kole," sdělil Syrový s tím, že v blízké budoucnosti by bylo za pomoci mírných úprav možné, aby se centrum města pro chodce a cyklisty přizpůsobilo ještě více.

„Naším cílem, tedy mým a hlavně mých kolegů, je snaha centrum města oživit," dodal. Nemělo by se jednat o běh na příliš dlouhou trať. Opava totiž disponuje velmi efektivním nástrojem, který může realizaci možných kroků k oživení centra velmi usnadnit. Tím je Plán udržitelné mobility.

„Je vidět, že má vedení města dlouhodobou snahu o co nejlepší mobilitu svých občanů. Oproti jiným městům je také zdatnější v jednáních s vyššími územně správními celky," dodal ke svým poznatkům Syrový.

Minulou sobotu mohli Opavané vyrazit spolu s odborníky z pražského studia re:architekti na urbanistickou vycházku. Více než dvě desítky účastníků procházely centrem města od Slezanky přes Horní náměstí k hotelu Koruna, prstencem parků až k historické budově Slezského zemského muzea a dále pak na místo, kde kdysi stál rodný dům Josepha Marii Olbricha, a podél Nákladní ulice Myší dírou zpět na Horní náměstí.

Procházka končila v měnírně elektrického proudu.

Předmětem diskuse a připomínek byly například záhony na Horním náměstí či vhodnost nebo nevhodnost stromů na tomto náměstí. Probírala se i dopravní situace v centru a konkrétně se řešily například Olomoucká a Krnovská ulice, které jsou dnes vnímány hlavně jako dopravní tepny bez funkce příjemného místa s kavárnami, obchody a restauracemi.

Zrušená hlavní pošta na Masarykově třídě nebo chybějící pítka pro ptáky v centru města a také náměstí Svobody, které neplní funkci náměstí, ale spíše je jen hůře přístupným parkovištěm. To byly další z připomínek adresovaných širšímu okolí Slezanky a centru města.

Své názory mohli Opavané vyjádřit také v anketě v květnovém čísle zpravodaje Hláska.

Další diskuseZapojení občanů do diskuse o budoucnosti centra města zdaleka nekončí. Studio re:architekti připravilo na 17. června Den za Slezanku. Během celodenní konference vystoupí architekti, urbanisté a historici umění a další odborníci, mezi jinými například Jindřich Vybíral či Jan Jehlík.