Nachází se zde knihovní fond čítající celkem 150 tisíc svazků. Ten byl až doposud rozmístěn na osmi různých místech několika budov SU.

Studovna má kapacitu 72 studijních míst. Samostatné studovny pak má Rakouská a Německá knihovna. Návštěvníci se mohli podívat také na specializované učebny Ústavy ošetřovatelství anebo dvě velkokapacitní posluchárny dohromady pro bezmála čtyři stovky studentů.