Martin Černohorský byl organizátorem vědeckého i veřejného života, stál u zrodu České konference rektorů a byl jejím prvním kancléřem. Sepsal řady odborných publikací a byl držitelem mnoha ocenění. Například medaile MŠMT ČR II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice, medaile Za zásluhy o vědu od Učené společnosti České republiky, pamětní medaile Senátu, Ceny města Brna, Zlaté medaile Slezské univerzity nebo medaile města Opavy. Profesorem byl jmenován v červnu 1990 a o dva roky později se stal prvním rektorem Slezské univerzity. Funkci vykonával dvě volební období, tedy do roku 1998.

V roce 1993 se Martin Černohorský zasadil o otevření Rakouské knihovny a v roce 1997 o Německou knihovnu, o rekonstrukci objektu někdejší Zemské vlády slezské v Masarykově ulici pro potřeby Filozoficko-přírodovědecké fakulty a v neposlední o uzavření prvních dohod o spolupráci univerzity se zahraničními partnery. Důkazem, že si Slezská univerzita svého prvního rektora stále váží je to, že po něm vloni 4. září pojmenovala svou aulu a protagonista se slavnostního aktu ve svém „požehnaném“ věku zúčastnil.

Rekonstrukce pavilonu byla velmi úspěšná i prospěšná.
Opavská nemocnice má opravenou chirurgii za 65 milionů, zákaz návštěv platí

Během působení na Slezské univerzitě si Martin Černohorský získal obdiv i respekt blízkých spolupracovníků. V pořadí třetí rektor Zdeněk Jirásek si vybavuje jeho neuvěřitelnou přesnost a preciznost. „Všechno měl pokaždé dokonale promyšlené. Vzpomínám si na situaci při řešení odvolání nepřijatých studentů v době, kdy jsem byl proděkanem pro studijní záležitosti.. „Předložil jsem mu svůj postup a on nic nenamítal, ale když jsem si později pro už vyřízené materiály přišel, vrátil mi je včetně analýzy slabin mnou zvoleného systému s poznámkou, že by pro příští rok doporučoval návrat k tomu původnímu. Zachoval se dokonale noblesně a já jsem mu dal za pravdu,“ řekl Zdeněk Jirásek a připojil další událost, která rektora Černohorského dokonale charakterizovala.

Během promoce vypadla elektřina a tím pádem oněmělo i ozvučení včetně fanfár a studentské hymny. Rektor se tím však zaskočit nenechal a sám se pustil do zpěvu. Ostatní univerzitní funkcionáři se k němu připojili a Gaudeamus zazpívali společně, takže nakonec u promoce akademická hymna přece jen zazněla.

Ilustrační foto. Studenti vyhledávají na tabuli před školou, ve které třídě budou skládat příjmačky na gymnázium.
Toto je TOP 5 základek Opavska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Vedoucí Ústavu fyziky Zdeněk Stuchlík s profesorem Martinem Černohorským úzce spolupracoval už při zřizování Slezské univerzity. Do doby jeho jmenování rektorem v ní působil jako pověřený rektor a po jeho nástupu byl pak několikanásobným univerzitním prorektorem. „Vzpomínám na něj a dál vzpomínat budu jako na úžasného člověka, který byl vzhledem k problematice vysokých škol vybavený neuvěřitelně skvělými organizačními schopnostmi. Jeho osobnost charakterizuje i to, že si do posledních chvil udržel neuvěřitelnou duševní svěžest. Vím jistě, že nám všem bude moc chybět,“ smutně konstatoval Zdeněk Stuchlík.

Současný rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol se s prvním rektorem opavské univerzity osobně setkal až v září při pojmenovávání auly a udělal na něj hluboký dojem. „Jeho charakter a způsob myšlení se výrazně propsaly do DNA naší univerzity, a to pro mne bylo klíčové. Dokázal se dívat na současné problémy neotřelým způsobem a jako stoletý působil velmi aktivně. Když jsem se ho jako současný rektor zeptal, co by mi ve funkci doporučil, zmínil obezřetnost a bdělost,“ vzpomíná nynější rektor na setkání se svým předchůdcem.

Sdílená kola jsou v Opavě stále oblíbenější dopravní prostředek.
V Opavě si lidé půjčují kola stále častěji, narostl počet stanic i kol samotných

Zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jiří Siostrzonek vnímal rektora Černohorského jako noblesního a vysoce kultivovaného člověka. „Svou osobností a respektem nejenom v univerzitním prostředí dostal novou univerzitu do povědomí už v jejím počátku. To, že nezůstala okrajovou, ale že se úspěšně zapojila mezi další české univerzity, je jeho zásluhou. Kromě své profese byl mimořádně vzdělaný i v oblasti umění a vlastnil jednu z nejlepších sbírek samizdatové literatury. Pro všechna jednání byl pokaždé argumentačně připravený. Takových lidí je dnes bohužel už jako šafránu,“ míní Jiří Siostrzonek.

Na rektorátu je zřízeno pietní místo s fotografií profesora Martina Černohorského, doplněné květinami a svíčkami. Prostor je vyhrazený i pro květiny a svíčky, které přinesou ti, kteří se jeho památce přijdou poklonit.