Před nedělní světovou premiérou inscenace Carlovo opavské divertimento přinesli v rámci Mecenášského klubu a Partnerů na jevištní forbínu k nečekanému překvapení diváků své darovací šeky na 25 000 korun první dva dárci. Za firemní Partnery to byl šéf komárovské společnosti Komas Lukáš Grebeníček a za fyzické dárce Přítel náměstek opavského primátora pro kulturu Pavel Meletzký. „Chceme podporovat opavskou kulturu a Slezské divadlo je na prvním místě. Mám ho rád a jsem jeho spokojeným divákem,“ uvedl Lukáš Grebeníček. „Můžeme polemizovat o lecčems, ale ne o tom, že Slezské divadlo má nejlepší diváky,“ nadchl Pavel Meletzký svým vysvětlením osobního daru přítomné publikum. Šeky od nich převzal ředitel divadla Petr Kazík. Rodící se Mecenášský klub zahrnuje fyzické osoby v kategorii Přítel s možností peněžních darů od dvou tisíc korun, Bronzový mecenáš od deseti tisíc korun, Stříbrný mecenáš od dvaceti tisíc korun a Zlatý mecenáš od padesáti tisíc korun.

Městská policie Opava začala využívat ilustrační obrázky vytvořené umělou inteligencí, 30. ledna 2024.
Opavští strážníci baví sociální sítě. Využívají obrázky vytvořené pomocí AI

Novinku Mecenášský a Partnerský klub připravilo pro své příznivce Slezské divadlo, které je důležitou kulturní institucí, překračující hranice města. Nabízí jim možnost zapojení a pomoci opavské divadelní scéně v současné tíživé finanční situaci. „Členství bude spojovat příznivce umění napříč generacemi, poskytne jim unikátní společenství a představí divadlo i z jiné stránky v duchu průniku do hlubin umění a jeho tvorby. Mecenášům a partnerům jejich příspěvek umožní aktivní podporu a zachování rozvoje uměleckého dědictví, které divadlo představuje a přispějí k udržení kulturních tradic města,“ přibližuje ředitel divadla Petr Kazík účel Mecenášského a Partnerského klubu. Finanční podpora pomůže divadlu vytvářet hodnotné umělecké projekty, posouvat hranice kreativity a zajistit dlouhodobou vitalitu umělecké scény. Jde ji vnímat i jako společenskou zodpovědnost a příspěvek do kulturního kapitálu.

Městská policie Opava začala využívat ilustrační obrázky vytvořené umělou inteligencí, 30. ledna 2024.
Opavští strážníci baví sociální sítě. Využívají obrázky vytvořené pomocí AI

Členství přinese dárcům široké společenské, kulturní a ekonomické benefity. V jeho rámci mohou očekávat užší komunikaci s divadlem a setkávání s umělci, efektivní využití darů na konkrétní projekty a informování o jejich využití, zlepšení image a prestiže dárce ve společnosti nebo získání zajímavých kontaktů. Sdružování příznivců divadla a finanční příspěvky podpoří aktivity Slezského divadla, lásku ke kultuře, a především touhu pomáhat. „Firmy dávají peníze na konkrétní účely a z oslovených jsme dostali jen dvě zamítavé odpovědi. Možnosti využití darů jsou široké, ať už jde o ročenku, vázanou jako publikaci, pomoc při tvorbě výprav nebo kostýmů uváděných inscenací a další provozní záležitosti, které jdou nad rámec našich finančních možností. Členové Mecenášského klubu se mohou též scházet a vzájemně se zapojovat do využití finančních darů,“ dodává Petr Kazík. Kontakt pro členství v klubu je: Lenka Baronová, telefon 724 215 776, e-mailová adresa: mecenas@divadlo-opava.cz.