Za velkého zájmu přihlížejících se představili na Tyršově stadionu v deseti hromadných skladbách. Podívejte se na obsáhlou fotogalerii zachycují dění na ploše i v ochozech.

Čtěte také

Regionální slety se konají i v dalších krajích. Jsou nedílnou a důležitou součástí XVII. všesokolského sletu. Vrcholem bude sletový týden v Praze od 30. června do 5. července 2024, na který z celého Česka přijede až 20 tisíc účastníků. (per)