Své recepty na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ní představuje také statutární město Opava prostřednictvím cyklistické dopravy na Opavsku a budování cyklistických pruhů v Opavě.

Přihláška obsahuje popis budování cyklistických pruhů hlavně na frekventovaných ulicích Ratibořská, Vrchní, Rolnická. Na Rybníčku, Englišova, Rooseveltova a Husova.

„Součástí je i příprava a realizace páteřních cyklistických stezek na Opavsku, připravovaných statutárním městem Opava ve spolupráci s okolními obcemi. Jedná se hlavně o cyklostezku Slezská magistrála z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic,“ přibližuje náplň přihlášky Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

Její výstavba za téměř 65 milionů korun bude zahájena letos v červenci za spolufinancování Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Další už připravovanou páteřní cyklistickou stezku představuje úsek z Jakartovic přes Litultovice a Otice do Opavy. Stavba má vyřízeno územní rozhodnutí a letos by mělo začít stavební řízení. V přípravě je také cyklostezka z Hradce nad Moravicí přes Branku, Otice a Opavu na státní hranice.

Soutěžní projekty navštíví komise během července a na místě je posoudí. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 16. září v Litomyšli a vítězové si rozdělí celkem 400 000 korun. Také věcné ceny budou v hodnotě převyšující 100 000 korun.

Soutěž pořádá Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy. Pro Opavu by soutěž mohla být do příslovečné třetice. Za rok 2003 v ní získala 100 000 korun za zklidnění dopravy v historickém centru a za rok 2005 dostala zvláštní cenu časopisu Moderní obec.