„Na celoroční sportovní činnost se jedná o částku 3 650 000 korun, mezi organizátory sportovních akcí bude přerozděleno 700 000 korun a na podporu celoroční sportovní činnosti vybraných subjektů se vyhradilo 3 550 000 korun," řekl k využití finančních prostředků na podporu sportu ve městě náměstek opavského primátora Martin Víteček (STAN).

Minimální a maximální výše finančních prostředků se pak ve všech třech výše zmíněných dotačních titulech liší. Žadatelé, kteří se budou ucházet o grant na celoroční sportovní činnosti, mohou získat částku mezi 8 000 až 500 000 korun. Jejich minimální spoluúčast na projektu pak musí být alespoň 40 procent.

Pořadatelé sportovních akcí budou moci získat 10 000 až 40 000 korun za minimální spoluúčasti 25 procent. Vybrané sportovní subjekty si pak mohou zažádat o podporu mezi 8 000 až 800 000 tisíci korun. Jejich minimální spoluúčast je pak stanovena na 40 procent z celkových nákladů na daný projekt.

Své žádosti mohou žadatelé zasílat do konce tohoto měsíce.

David Beinhauer