Hedviku kanonizoval 26. března 1267 papež Klement IV. Při této příležitosti budou v opavském chrámu slouženy tři mše svaté, a to v 7, 8.30 a v 10 hodin.

Mši svatou v 10 hodin bude celebrovat Mons. Martin David, generální vikář. V době od 9 do 17 hodin bude také zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky a v 11 a 15 hodin proběhnou komentované prohlídky kostela s výkladem o historii této významné památky města Opavy.

Vstup do kostela i na věž je bezplatný.