Služeb lidí bez práce využívají také další města a obce. Kupříkladu v Bruntálu takto město získalo padesát pracovníků pro technické služby. V Opavě je číslo nižší a zkušenosti rozporuplné.

„Snažíme si vybírat pokud možno již osvědčené pracovníky, kteří už v minulosti byli u nás zaměstnáni, což však bohužel nepodporuje úřad práce, který zprostředkovává ty nejhůře umístitelné osoby, jež jsou bez práce déle než 3 roky," vysvětluje provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Během zimního období je zájem ze strany technických služeb tradičně menší než během léta. Kvality některých takto zaměstnaných lidí ale údajně nejsou podle TS Opava zrovna nejlepší.

„Kvalita těch osob je velmi slabá, neboť se jedná o osoby bez pracovních návyků a bez zájmu pracovat. Proto také dvacet až třicet procent z nich končí do jednoho týdne po nástupu do pracovního procesu," dodává Martin Girášek.

Pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací jsou používáni na pomocné a úklidové práce. Jejich ohodnocení je pak stejné jako v případě ostatních zaměstnanců TSO.

DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ ZTRÁCEJÍ MOTIVACI

I přestože nezaměstnanost na Opavsku dlouhodobě klesá a stejně tak se objevují nová pracovní místa, na úřadech práce je stále velké množství dlouhodobě nezaměstnaných.

„Větší důraz klademe na cílenou a individuální práci s klientem. V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to například kvůli nízké úrovni nabízené mzdy, nedostatku praxe, omezené mobilitě či zdravotnímu handicapu," uvádí tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Dobrou zprávou je, že takto obtížně zaměstnatelných lidí ubývá. Podle Úřadu práce je to dáno individuálním přístupem ke každému nezaměstnanému.