Nejdříve zůstane provoz na tomto místě v Opavě obousměrný, v polovině září už nastane uzavírka. Pokládka asfaltu bude navíc probíhat speciální technologií, která v daném úseku vždy na asi čtyřiadvacet hodin „odřízne“ obyvatele a firmy v přilehlých ulicích. Jak tedy budou práce postupovat a kudy povedou objížďky?

Ohňostroj nad hlučínskou štěrkovnou.
Tipy na víkend. Na Opavsku ohňostroje, veletrh volnočasových aktivit a další

Havarijní stav vozovky. To je stěžejní důvod, proč se Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl Těšínskou ulici v Opavě opravit. Silnice totiž patří právě kraji, respektive Správě silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Rekonstrukci bude provádět firma Eurovia.

Jaký je plán oprav?

Oprava Těšínské ulice byla zahájena 31. srpna. Do středy 6. září se budou frézovat a sanovat vrstvy v úseku od křižovatky se Zámeckým okruhem po železniční přejezd u Ostroje. Od 7. do 15. září budou tytéž práce probíhat v části od přejezdu po kruháč u Globusu.

Až do 14. září bude provoz veden sice s omezeními, ale stále v obou směrech. Uzavírka přijde až od pátku 15. září, kdy se bude do 20. září pokládat asfalt na cestě od kolejí po rondel u Globusu. Od 21. září do 1. října je na „programu“ recyklace za horka a pokládka asfaltu na Těšínské od křižovatky se Zámeckým okruhem po železniční přejezd.

Stavba západní části severního obchvatu města. Červenec 2023.
Budování klíčového severního obchvatu Opavy je u konce, doprava se zklidní

Od pondělí 2. do čtvrtku 5. října se budou frézovat a sanovat vrstvy na Nádražním okruhu v úseku od křižovatky s ulicí Praskovou a Jánskou až po křižovatku se Zámeckým okruhem, přičemž v době od 6. do 9. října se zde bude pokládat nový asfalt. Termín od úterý 10. do pátku 13. října je pak určen pro dokončovací práce.

Důležitý je fakt, že uzavřena bude od 15. září Těšínská ve směru do centra Opavy, z centra směrem ke Globusu tedy budou moci řidiči v jednom směru projíždět. V tom opačném budou muset jet po objížďce, která vede přes Praskovu, Ratibořskou, Hlučínskou, velký rondel mezi Kauflandem a Malými Hošticemi a odtud dále po spojce S1 až ke Globusu.

Moderní technologie

Rekonstrukce se týká části od Nádražního okruhu až po rondel u Globusu a bude při ní použita moderní 3D technologie, nový povrch tak má být odolnější a trvanlivější.

„Díky opravě se pro řidiče významně zkvalitní jízdní komfort, také se sníží hlučnost a nehodovost. Během rekonstrukce nás to ale všechny bude stát hodně trpělivosti, v návaznosti na prováděné práce se budou měnit dopravní omezení a částečné uzavírky, doprava bude v některých etapách vedena i objížďkou přes velký kruháč u Malých Hoštic. Měli bychom si ale uvědomit, že se bavíme o opravě velmi frekventované trasy v Opavě, která byla místy dokonce v havarijním stavu, jak potvrdily 3D skeny,“ konstatoval náměstek krajského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Ilustrační snímek.
Muž v Opavě polil bývalou družku benzínem a zapálil. Žena pokus o vraždu přežila

Technologie 3D se bude používat při frézování i následné kontrole. Využívat se bude i metoda Remix Plus, díky které se bude recyklovat odstraněný asfalt, který se tak nebude muset odvážet pryč. Přidají se do něj potřebné komponenty, upraví se a využije jako základní vrstva, na kterou se pak položí nová obrusná vrstva.

Použití moderních přístupů už možná tak dobře neocení místní obyvatelé a podnikající subjekty. V dotčeném úseku se nebude moci po celý den jezdit. „Na předchozích jednáních jsme zhotovitele upozorňovali na nutnou spolupráci s komerčními subjekty, které budou jednodenní omezení postihovat. Bohužel to bude mít dopad i na obyvatele v ulicích Anenská, Jiráskova a Jateční, kteří budou na čtyřiadvacet hodin de facto odříznuti. Kvůli výběrovému řízení však nebyly změny možné,“ sdělil opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.

Proč to nešlo jindy?

Město dle svých slov usilovalo také o to, aby stavba začala už v průběhu letních prázdnin, nebo až po otevření západní části severního obchvatu v polovině září.

„Na jednu stranu vítáme, že kraj tuto silnici opraví, protože její stav je špatný a velkou opravu potřebuje. Na stranu druhou jsme chtěli, aby rekonstrukce začala po dokončení obchvatu, který by měl odvést velkou část dopravy, nebo v době letních prázdnin, kdy nejezdí tolik aut. Aby se občané a firmy mohly na toto omezení připravit, rozhodli jsme se sami kontaktovat všechny důležité aktéry, včetně desítek firem, které působí na této silnici nebo v jejím blízkém okolí, a které by rekonstrukce mohla ovlivnit. I když nemáme na tuto stavbu vliv a není naší pravomocí ji ovlivňovat, prosíme občany o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ uvedl Petr Popadinec.

Silničáři: s obchvatem to přímo nesouvisí

Správa silnic uzavřela se zhotovitelem smlouvu o dílo ve druhé polovině letošního května. „Od této chvíle vynaložila správa i zhotovitel maximální úsilí pro přípravu a schválení dopravně-inženýrských opatření a objízdných tras. Vzhledem ke složitosti a rovněž počtu subjektů, kteří budou touto stavbou omezeni, se podařilo zajistit rozhodnutí o omezení, částečné uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu v relativně krátkém čase.

Snahou bylo vyhovět co největšímu počtu subjektů, případně koordinovat jejich požadavky tak, aby dopady a případné škody byly co nejnižší. Z hlediska města Opavy se jedná o strategickou komunikaci, na které mají své zájmy i největší zaměstnavatelé na Opavsku. Co se týká otevření obchvatu, tak tato stavba s opravou ulice Těšínské bezprostředně nesouvisí. Objízdné trasy jsou vedeny po plně kapacitních silnicích I., II., III. třídy i místních komunikacích a nejsou vázány na západní část severního obchvatu a jeho zprovoznění,“ řekl Deníku vedoucí opavského střediska SSMSK Petr Kudela.

I na křižovatce Nádražní okruh - Praskova se semafory modernizovaly. 28. srpna 2023.
Chytré křižovatky v Opavě skončily nezdarem. Město vrací dotaci, chystá se soud

I přesto se podle vedoucího při vyřizování uzavírek a objížděk bral severní obchvat v potaz. „Dne 31. srpna byla stavba zahájena. Až do 14. září bude provoz sice omezen, ale veden obousměrně, to znamená do centra i ven z města. Teprve od 15. září, tedy po zprovoznění západní části severního obchvatu, dojde k uzavření směru do centra, kdy takto budou moci jezdit pouze vozidla MHD a IZS,“ upřesňuje redakci Petr Kudela.

I SSMSK si je vědoma toho, jak velký zásah do života občanů a firem oprava Těšínské přinese. „Bohužel dojde k omezení dostupnosti většiny firemních areálů a objektů občanské vybavenosti a bytových domů na ulici Těšínské, Nádražní okruh, Anenská, Jiráskova, Jateční, Mlýnská a Polanova. Zástupci SSMSK a zhotovitele při přípravě stavby a projednání přechodné úpravy provozu udělali maximum pro minimalizaci těchto omezení ke zdárnému průběhu realizace stavby. Žádáme všechny zainteresované strany a občany o maximální trpělivost, vstřícnost a shovívavost,“ doplňuje Petr Kudela.

Ještě dodejme, že celá oprava vyjde na 25,7 milionů korun a bude hrazena z rozpočtu kraje.