Prvním z nich je Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium. Zde si mohou studenti vydělat 2 až 6 tisíc korun měsíčně po dobu celého akademického roku. Na počáteční sumu dosáhnou všichni noví uchazeči, jejichž známkový průměr maturitního vysvědčení dosáhl maximální hodnoty 1,25.

O tisíc korun více získají ti, kteří byli v průběhu svého středoškolského studia úspěšnými řešiteli krajského kola libovolné soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud byl student úspěšným řešitelem ústředního kola takovéto soutěže, získá měsíční stipendium ve výši 5 tisíc korun.

V případě, že se student umístil v ústředním kole soutěže Ministerstva školství na 1. až 3. místě, pak má možnost od školy pobírat 6 tisíc korun měsíčně.

„Cílem stipendijního programu je podpora talentovaných uchazečů o studium a jejich motivace ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě," sdělil ke stipendiím rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja.

Další finanční odměny na studenty čekají při jejich zapojení do humanitárních aktivit nebo bezplatného darování krve a krevní plazmy. Stipendia jsou vypisována také pro ty, kteří se rozhodnou během svého studia publikovat v odborných časopisech.

David Beinhauer