Nové tržní náměstí, krytá tržnice, bytové domy s obchody, park a podzemní garáže. Taková je vize, kterou představilo studio re:architekti Opavanům.

Výstavu návrhů si mohli lidé prohlédnout přímo ve Slezance, kde závěrečnou urbanistickou studii prezentovali Ondřej Synek ze studia re:architekti a Petr Návrat ze společnosti Onplan. Architekti ve svém návrhu vycházeli i z ankety mezi lidmi, ve které reagovalo 817 lidí, dále ze sezení nad mapou, architektonické vycházky a studia vnitrobloku za Slezankou a centra města.

„Řekli jsme si, že zkusíme najít kompromisní řešení, které bude umět odpovědět na žádost po parku, živém centru, bude v sobě umět popsat historii a zároveň bude moderní,“ uvedl Ondřej Synek.

„Navrhli jsme nové tržní náměstí s tržnicí uprostřed a s parkem. Uzavřeli jsme jizvy, které ve vnitrobloku stále jsou,“ dodal architekt.

SLEZANKA SE ZBOURÁ

Nové městské domy by jednak přivedly do centra nové obchody a kavárny a do nových bytů by přitáhly dalších zhruba 340 obyvatel. Návrh obsahuje i etapizaci projektu, počítá i s bouráním Slezanky, které by šlo navrub investorů bytových domů.

Celkově by stál návrh okolo 740 milionů, přičemž podíl města by byl minimální, protože by investovalo „pouze“ 130 milionů. V celém projektu by však město hrálo roli hlavního koordinátora.

S návrhem se ve Slezance seznámilo okolo čtyřiceti lidí. Vesměs na předložený návrh reagovali pozitivně s tím, že přináší do centra města oživení. „Návrhem jsem nadšen. Konečně zklidnění, konečně něco rozumného. Najednou tady je nabídka, která je rozumná, jednoznačná, perspektivní. Má měřítko, proporce, etapovost,“ uvedl architekt Jan Kovář.

Na besedě si návrh pochvaloval i Petr Dybowicz, který kroky města jinak hodnotí velice kriticky. Výrazný nesouhlas projevil v besedě jen jeden občan. „Vůbec nikdo tady nechce kostky a paneláky. Lidé tu chtějí z 80 procent park pro děti a historizující fasády,“ uvedl.

Podle autorů studie však samotný park a fasády život do centra nepřinesou.

Vedení města nezaujímá k návrhu jednoznačně shodná stanoviska. „Návrh by městu určitě pomohl. Mohlo by to být živé srdce města, které by přilákalo další lidi a přispělo by k ekonomickému rozvoji nejen centra, ale i celého města,“ uvedl náměstek Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Jiného názoru je primátor Radim Křupala (ČSSD) „Já jsem spíše k návrhu skeptický, podle mě lidé preferovali méně zástavby a více zeleně,“ uvedl primátor. „Urbanisticky je to pěkně zpracované, má to hlavu a patu, ale je to složitě použitelné,“ dodal s tím, že bude záležet na tom, jaká bude aktuální situace na trhu s byty, až vzniknou nové projekty, které jsou už delší dobu plánované, například bytová výstavba u Kauflandu na Olomoucké ulici nebo v rámci projektu Slezský dvůr.

„Je to ale určitě kvalitativní posun s tím, že tu může být bytová výstavba a ne obchodní centrum,“ dodal primátor.

Vizi za Slezanku mohou občané Opavy připomínkovat na formulářích dostupných na webu města nebo v informačním centru do 20. října.