Lidé se vyjadřovali ke studii ateliéru re:architekti, který počítá s etapovitou výstavbou městských polyfunkčních domů s obchody a byty, parkem, krytou tržnicí a podzemním parkovištěm. Většina z necelých devadesáti komentářů se vyjadřuje k návrhu pochvalně.

„Zásadně pozitivním momentem je, že celá koncepce vychází z komplexní analýzy architektonických, kulturních, ale i sociálních a ekonomických hledisek a je tím pádem primárně motivována zájmem městského celku jako takového a nikoliv ekonomickým zájmem jednoho developera či jiného podnikatelského subjektu,“ uvedl Václav Hájek.

Podle jeho slov míra navržené zastavěnosti odpovídá historické situaci a vrací danému prostranství 'městotvornou' funkci, která byla v poválečném období zcela potlačena,“ dodal Václav Hájek.

S tím nesouhlasí hned několik jiných příspěvků. Podle Karly Hadámkové je míra zastavění příliš velká. Plánovaná demolice Slezanky vadí Františku Fickovi. „Nechápu, jak je možno demolovat takovou budovu za Slezankou, aniž by se vědělo, co s uvolněnou plochou,“ uvedl.

Návrh nevzal podle Anny Foldynové v úvahu přání většiny obyvatel a navrhované bytové domy jsou podle ní příliš vysoké a chybí více zeleně. „Patříme k těm občanům, kteří si nepřáli na plochu stavět nové budovy. A myslím, že nás bylo mnoho. Naším přáním bylo, aby zde zůstal na celé ploše park, který by sloužil k relaxaci obyvatel města,“ uvedli Josef a Marie Janštovi.

Rozrůzněnost funkcí na návrhu ocenil Martin Klimeš. „Na rozdíl od někdejšího developerského návrhu monofunkčního využití prostoru v podobě jakési továrny na zábavu nabízí nový projekt rozrůzněnost prostor, funkcí a činností,“ uvedl.

Navrhovanou tržnici ocenila většina komentujících. „Celoročně otevřená tržnice jako šance pro malé místní zemědělce, obchodníky a řemeslníky se mi velmi zamlouvá,“ uvedl Štěpán Lamich.

Naopak podle Otty Pokorného je tržnice úplně zbytečná, protože se tam vůbec nehodí a hlavně ve městě Opavě je jich dost.

Že by mělo město zaměřit pozornost na jiné chátrající objekty ve středu města, poznamenala Hana Mrosková Kuzníková. „Co kdyby město raději vložilo své finance do objektů, které mu chátrají před očima a mají nevyčíslitelnou hodnotu? Stará Breda, stará pošta. V poště udělejte byty, lofty, vždyť je to úžasné místo,“ dodala.

Projekt jako celek chválil i Vojtěch Turek. „Mám jen trošku obavy z odhadované investiční náročnosti těch 130 milionů se mi vzhledem k mým zkušenostem zdá málo, odhaduji to nejméně na dvojnásobek,“ poznamenal.

Po představení konečného návrhu studia re:architekti je nyní řada na vedení města. Podle náměstka primátora Dalibora Halátka město obdrželo odpovědi studia re:architekti na zveřejněné připomínky občanů. „Vyjádření architektů nyní zpracováváme a poté je také uveřejníme,“ upřesnil Dalibor Halátek.

Dalším krokem pak podle něj bude zadání dalšího stupně dokumentace, které proběhne do konce letošního roku.