Vysvědčení, které jsme se rozhodli udělit městskému vedení, pak hodnotí přístup primátora a jeho náměstků k řešení témat, která Opavany v uplynulém roce nejvíce zajímala. K hodnocení jsme použili klasickou školní stupnici známkování.

Udržení celistvosti koalice (známka 4)

Jak ve sféře vrcholové politiky, tak v té komunální není vždy potřeba vytvářet většinové koalice. To ovšem platí pro státy s vyspělým, konsensuálním politickým prostředím a kulturou. Takové bohužel v České republice není. A to ani v Opavě.

Po tom, co Martin Víteček (STAN) složil před rokem svou primátorskou fukci, byl nahrazen Radimem Křupalou (ČSSD). Tomu vydržela většinová koalice necelý rok. Primátor nedokázal udržet disciplínu některých svých koaličních partnerů a ti ji před několika týdny opustili.

Pozice současného vedení města tedy už není tak neotřesitelná jako před rokem a jeho klíčová rozhodnutí závisí na libovůli opozičních zastupitelů, se kterými má koalice často jen velice minimální názorové průniky, ne-li vůbec žádné.

Řešení situace okolo Slezanky (2)

Dlouholetý spor ohledně toho, co se bude dít s vnitroblokem Slezanky, byl konečně vyřešen. Developerská společnost Crestyl, která zde měla v plánu postavit obchodní centrum, se vzdala bez boje. Město jí však muselo vyplatit třicetimilionovou kompenzaci.

Přesto, že by tato částka jistě našla v městkém rozpočtů dobré uplatnění, je třeba pochválit primátora a jeho náměstky za konečné řešení vleklého sporu o to, co cizí developer v centru města nakonec vybuduje. A co se bude dít dál? O tom by mělo být jasno už na počátku příštího roku.

Prodej domů v centru Opavy (3)

Prodej majetku je běžnou součástí příjmů městského rozpočtu. Jedná se pak ale většinou o budovy, které jsou dlouhodobě nevyužívány, a rozhodně o takové, které nejsou situovány v samém srdci města. Dvě nemovitosti z Horního náměstí však byly letos prodány.

V otevřených aukcích mělo vedení města stěstí, že tyto domy nekoupil cizí developer, ale místní občan. Velmi lehce by se totiž mohlo stát, že by z domů těsně sousedících s radnicí vznikl další těžko řešitelný moloch, podobný případu Slezanky.

Plánovaná výstavba nového bazénu (4)

Prezentace výstavby nového bazénu na veřejném projednávání, které proběhlo na podzim, nedopadla úplně podle představ vedení města. Megalomanský návrh výstavby, která by měla příjít městskou pokladnu na téměř 400 milionů korun, se ne u všech přítomných setkal s úspěchem.

Kritiku nový bazén sklidil jak od plavců a majitelů zahrádkářských kolonií, tak od starších občanů. Ti by do tohoto zařízení museli dojíždět do okrajové části města.

Střízlivější protinávrh přitom do debaty vnesl místní podnikatel Pavel Juříček (ANO). Ten přišel s variantou téměř o 300 miliónů levnější.

Zavedení MHD pro seniory zdarma (3)

Debata o zavedení jízdného pro starší občany zdarma se znova rozvířila na říjnovém zasedání městských zastupitelů. Netrvalo to dlouho a od diskuse a plánů se přešlo k samotné realizaci. Ta sice proběhla poměrně hladce, avšak setkala se s velkou vlnou kritiky.

Ta se týkala hlavně odhadem určené částky návyšení rozpočtu pro dopravní podnik na pokrytí provozní ztráty. Zda budou dva miliony v navýšeném rozpočtu MDPO stačit, by měly ukázat první měsíce nového kalendářního roku.

Zavádění inovativních prvků do města (1)

Mnoho měst se snaží svým občanům usnadnit každodenní život pomocí moderních technologií. V tomto směru není Opava pozadu. V současné době si můžete na vybraných linkách MDPO například dobít vaš mobilní telefon či tablet.

Velmi rychle se dostanete k přehledně řazeným informacím na dotykové tabuli, umíštěné vedle městského magistrátu. Novinkou, kterou jistě vítají řidiči, je zavedení parkovného pomocí SMS, či prozvonění. Zavedené novinky bez problémů fungují.

Věřím, že v tomto trendu bude Opava pokračovat i nadále.

Komplexní řešení stavu Dukelských kasáren (3)

Z Dukelských kasáren je už delší dobu město duchů. Aktivně v tomto areálu působí pouze jeden podnikatelský subjekt. Tento stav by se však měl změnit už na záčátku příštího roku, kdy se město chystá do areálu investovat až 5 milionů korun. Následně by se měliy začít nabízet nemovitosti a pozemky Dukelských kasáren k podnikatelským účelům.

Tento plán však podléhá vypracování komplexní studie řešení areálu. Ta zatím hotová není.

Rekonstrukce hokejového stadionu (3)

Což o to, vizualizace vypadá hezky, a kdyby v budoucnu byl hokejový stadion zrekonstruován tak, jak to představila strana Změna pro Opavu, málokdo by se asi zlobil. Na druhou stranu, opisovat se nemá. Vizualizaci rekonstruovaného stánku v minulém roce představil podnikatel Alois Hadamczik.

Studie, kterou nechal pro klub zpracovat, byla převedena městu. Obě vizualizace jsou si velice podobné. Ta, s níž přišla Změna, zde už ovšem byla. Nejde tedy o nic nového, nýbrž o pozměnění něčeho, co bylo vytvořeno už dříve.

Rozpočet na rok 2017 (2)

Vytvoření ropočtu je jednim z hlavních a nejdůležitějších úkolů vedení města. Rozhodování, kde ubrat, a naopak kde přidat, je zajisté nelehkou záležitostí. Ta může být následně velkým terčem veřejné kritiky. Nejinak tomu bylo při jeho schvalování na posledním městském zastupitelstvu.

Přestože zde získal přívlastky jako archaický, amatérský či netransparentí, tak prošel. Tudíž v očích většiny zastupitelů na tom až tak špatně nebyl. Koneckonců schvalovacím procesem prošel jako vyrovnaný a novinkou je, že 300 tisíc z něho bude využito na soutěž občanů a k následné tvorbě jejich vlastního projektu. A takovýto obnos peněz rozhodně není žádným symbolickým milodarem.

David Beinhauer