Horkým bodem jednání únorového Zastupitelstva města Opavy se opět stal prodej pozemků v zahrádkářských osadách Zátiší a Kateřinky. Tento bod způsobil rozruch už na loňském zasedání zastupitelů v prosinci. Tehdy byl ale odložen. Na únorovém jednání jej znovu předložil náměstek primátora Martin Víteček (STAN).

„Zahrádkáři si svoje osady vybudovali sami z bývalého vojenského cvičiště bez přispění města nebo státu," uvedl v úvodu. Připomněl, že o odkup se zahrádkáři snaží téměř dva roky.

„Momentálně tady není žádná překážka, aby město inkasovalo dvacet milionů korun a zároveň uspokojilo na 350 rodin, které v této oblasti mají svou zahradu. Podílové spoluvlastnictví je momentálně nejlepší způsob, jak zajistit, aby zahrádkáři měli svou zahradu jako svůj majetek," uvedl Martin Víteček.

Dodal také, že na odkupy čeká zhruba 1500 občanů Opavy, a také apeloval na to, aby je zastupitelé nebrali jako rukojmí politických rozepří. Zmínil rovněž, že prodej je výhodný pro zahrádkáře i pro město. „Pro nás je to výhodné ze dvou důvodů: získáme nemalý objem financí a zbavíme se sporného místa v problematickém území," doplnil náměstek primátora.

Jako první v rozpravě vystoupila Pavla Brady (Zelená pro Opavu). „Doslova jste, pane náměstku, řekl: zbavíme se problematického území. Podle mého názoru město nesmí svým občanům vytvářet problémy. Nemůžeme přece prodat majetek s tím, že způsobíme novým vlastníkům neřešitelné situace," zmínila zastupitelka s tím, že ji zajímalo, zda byli o odkupu vyrozuměni všichni zahrádkáři a zda jsou si vědomi toho, že podílové vlastnictví může přinést velké problémy.

„Jak je zaručeno fungování těch spoluvlastníků poté, co to prodáme?" ptala se Pavla Brady. Její vystoupení několikrát přerušily výkřiky nespokojenosti ze strany přítomných zahrádkářů.

Podílové vlastnictví naopak nevadilo Vladimíru Javorskému (KSČM). „To mi vůbec nevadí, to je vaše věc, jak jste se dohodli. Mně vadí naprosto jiná a zásadní věc. Uvědomte si, kde to území je. To území je víceméně v místě, na které je stavební veto. Proto to nešlo prodat jiným způsobem. Teoreticky v tomto území nemůžete dělat jakoukoliv stavební činnost," uvedl Vladimír Javorský s tím, že pokud by podle něj v území chtěl někdo stavět, bylo by to jedině načerno.

Místo prodeje navrhoval garanci pětiletého nájmu zahrad.

Zastupitel Jan Zelinka (ODS) připomněl, že území se nachází v aktivní záplavové zóně. „Zodpovědností zastupitelů je neprodávat pozemky, na kterých nelze nic stavět," dodal.

Za zahrádkáře v rozpravě vystoupil člen osadního výboru zahrádkářské osady Zátiší Václav Zdráhal. Uvedl, že si zahrádkáři jsou vědomi toho, že na území nemohou stavět. „Jsme si vědomi naprosto všech negativ," uvedl s tím, že zahrádkářům jde hlavně o jistotu, že své osady nebudovali téměř padesát let zbytečně.

Zmínil také, že pro odkoupení zahrad byli téměř všichni zahrádkáři až na několik málo výjimek.

Za druhou osadu Kateřinky se vyjádřil Oldřich Míška. „Za naši osadu můžu říct, že všichni členové souhlasí se smlouvou," podotkl s tím, že své podpisy pod prodej připojilo sto procent uživatelů zahrad. Pro prodej pozemků zvedlo ruku nakonec 29 zastupitelů, nikdo se nezdržel a jeden zastupitel byl proti. Nehlasovali pak čtyři zastupitelé a čtyři nebyli přítomni.

„Můžu projevit jen radost, protože už předchozí výbory se snažily o odkup," uvedl.

Podle něj bylo užívání pozemků posvěcené jen nájemní smlouvou velice krutou a frustrující situací. Podle něj by při změně územního plánu mohla nastat situace, že by město zahrádkářům vypovědělo bez náhrady smlouvu a oni by o zahrady přišli. Proto schválení prodeje vítal jako pojistku proti této situaci.

Milan Freiberg