Na začátku pondělního jednání opavští zastupitelé diskutovali o finanční podpoře některých organizací. Jednalo se o žádosti Spolku živé historie, střeleckého spolku nebo mateřské školy Eliška. Poslední zmíněná instituce žádala město o příspěvek na práci s dětmi se zrakovým a řečovým omezením v hodnotě osmdesát tisíc.

Zastupitelům bylo komisí doporučeno schválení sedmdesátitisícové podpory. Představitelé samosprávy však zařízení nakonec přiznali dotaci v původně navrhované výši.

Diskutovalo se také o žádosti střeleckého klubu, který na nákup malorážek požadoval sto tisíc. Zastupitelům bylo doporučeno schválit o šedesát tisíc méně. „Zajímá mě, jestli dotace v takové výši střelcům vůbec k něčemu bude, pokud požadují mnohem více," zajímala se Olga Pavlíčková (Zelená pro Opavu).

Podle náměstka primátora Martina Vítečka i radou navrhovaná částka čtyřicet tisíc by účel splnila. „Mám zpětnou vazbu od vedení spolku, že i čtyřicet tisíc bude pro klub pomocí," reagoval Víteček.

U tohoto bodu padlo několik návrhů s různými částkami podpory. Zastupitelé se nakonec shodli na šedesáti tisících.

Do podpory se představitelům Opavy nechtělo v případě Spolku živé historie, který chtěl sto tisíc použít na akci připomínající události druhé světové války. „Projekt klubu je na komerční bázi a dle mého se obejde bez podpory města. Proto navrhuji jej nepodpořit a peníze rozdělit mezi Elišku a střelecký klub," prohlásil Marek Veselý (ODS).

Podle zastupitele a ředitele Mendelova gymnázia Petra Pavlíčka (Opavané) měl spolek od města dostat alespoň padesát tisíc. „Akce historiků je pro žáky užitečná. Hrůzy války si totiž nepamatují a náhled na toto období mívají třeba kvůli počítačovým hrám zkreslený," doplnil Pavlíček.

Jeho návrh nakonec zastupitelé vyslyšeli.

Město nebude trvat na zaplacení penále

Společnost DanCars a tiskárna Grafico zastoupená Michalem Štěpánkem. Dva subjekty, které se na vedení obrátily s žádostí o prominutí penále za nedodržení lhůt ve smlouvách.

V obou případech se jednalo o stavební úpravy nebo rozšiřování. Firmě DanCars penále naběhlo do výše přesahující sedm set tisíc, Michal Štěpánek měl zaplatit dvě stě tisíc. I když se jednalo o podobné smlouvy s městem, zastupitelé diskutovali, zda jsou oba případy nedodržení termínu totožné.

Obě firmy měly do dvou měsíců od uzavření smluv s městem zažádat o územní rozhodnutí, od jeho udělení pak do dalších dvou měsíců musely zažádat o stavební povolení. „Společnost DanCars se na úřady obrátila, pan Štěpánek začal stavět bez těchto povolení," namítal Jan Sedláček (ČSSD).

Michal Štěpánek chtěl na pozemku naproti cestě u tiskárny rozšířit vozovku kvůli vytáčení kamionů. Navíc postavil patnáct parkovacích míst, která po pracovní době měla sloužit veřejnosti. Podle dalších informací zastupitelů však zahrnul i pozemek kraje, se kterým administrativní náležitosti řešil déle, než jak bylo ošetřeno ve smlouvě s městem.

„Michal Štěpánek byl potrestán za porušení dvou ustanovení stavebního postupu. Prošvihl dva termíny, územní rozhodnutí a kolaudační termín. My bychom jej teď pokutovali ve výši, kterou proinvestoval do veřejné záležitosti, což se mi zdá jako nesmysl. V případě DanCars počkejme, až bude stavba dokončena," stavěl se na stranu Michala Štěpánka Marek Veselý (ODS).

Zastupitelé hlasováním rozhodli, že ani po jednom subjektu penále požadovat nebudou.