Původně měl být pozemek, který se stal předmětem prodeje, směněn za jiný. Následný rozdíl ceny měl pak vlastník firmy Novus Bike Zdeněk Kalužík doplatit.

Město mělo podle slov prvního náměstka opavského primátora Martina Vítečka (NEZ) zájem pouze o malý kus pozemku, jehož je Kalužík vlastníkem. Následně však bylo zjištěno, že na tento pozemek je dána zástava ve výši 52 milionů korun. Původní záměr prodeje a směny byl tedy změněn na pouhý prodej.

„Prodej pozemku byl na zastupitelstvu schválen a bude prodán za 4,77 milionu bez daně. Směna a prodej by sice bylo elegantnější šeření, ale v rámci dané situace je dobrou variantou i samotný prodej," říká k tomuto tématu Víteček.

Záměr musel být změněn operativně. Tento fakt ostře kritizoval opavský zastupitel Marek Veselý (ODS). Ten mimo jiné na mimořádném zasedání podpořil kvestora Slezské univerzity Josefa Kaniu (ANO), který v rámci tohoto bodu projednávání stanul za řečnickým pultem.

Kritizoval pak rozdílný přístup města k různým subjektům, které na pozemcích a v prostorách budov Dukelských kasáren působí.

„Slezská univerzita žádala o převod nemovitosti, kterou má pronajatou od města. Tuto žádost rada města zamítla s tím, že prodej a další pronájem budov a pozemků je pozastaven do doby, než bude zpracována územní studie."

Kania tímto prohlášením narážel na fakt, že zatímco Kalužíkově žádosti bylo vyhověno, tak na žádost univerzity nebyl brán ohled. K této věci se vyjádřil náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) následovně: „Univerzita chtěla získat danou budovu darem. Město však nehodlá žádné budovy převádět bezúplatně."

Kania tento fakt následně přiznal, s tím, že byla univerzitě negativním rozhodnutím rady města de facto znemožněna i případná koupě budovy. Po výstupu Josefa Kanii, dal Marek Veselý návrh na záměr převodu budovy v Dukelských kasárnách pod Slezskou univerzitu. Ten byl zastupiteli schválen.

Zda se bude jednat o převod bezúplatný, či naopak se může rozhodnout na příštím řádném zasedání, které se bude konat v prosinci.

David Beinhauer