Na příští zastupitelstvo byla odložena například regenerace sídliště v Kylešovicích, obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů nebo koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City či vyhláška o veřejném pořádku na veřejném prostranství.

Příští zastupitelstvo bude muset projednat i seznam projektových dokumentací pro investiční akce v roce 2018.

Mezi nově zařazenými body byl také záměr na koupi bývalé točny nebo přesněji zdržovny dopravního podniku na Olomoucké ulici. Vedení města předneslo záměr koupit tento objekt, který kdysi po likvidaci dopravního podniku prodalo soukromé firmě za 750 tisíc, a nyní navrhuje pozemky koupit od nástupnické firmy za 800 tisíc. Území je v koridoru budoucího pokračování jižního obchvatu.

Bývalá zdržovna stojí na pozemcích ve vlastnictví kraje, který se v polovině prosince vzdal předkupního práva. Vedení města by chtělo získat území kvůli plánované výstavbě dopravní obslužnosti pro novou zahrádkářskou osadu a pro dostupnost pozemků města, které jsou určeny pro výstavbu rodinných a bytových domů v tzv. květinové čtvrti.

Z diskuse zastupitelů vyplynulo, že by na místě mohla vzniknout i čerpací stanice LPG.

Zastupitelé schválili nový participační rozpočet pro příští rok nazvaný Nápady pro Opavu. Občané mohou počítat pro své projekty s částkou 300 tisíc korun a v případě dalšího přebytku rozpočtu při vypořádávání závěrečného účtu města dokonce i se 450 tisíci navíc.

Své návrhy mohou lidé podávat od ledna příštího roku do konce února. Schválením na posledním letošním zastupitelstvu prošlo i referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova, které se bude konat současně s prezidentskými volbami v lednu.

Zastupitelé rozhodli o novém znění vyhlášky o poplatcích za užívání veřejného prostranství. Prošel pozměňující návrh osvobodit od poplatků za parkování kromě vozů Policie ČR i vozy dalších složek integrovaného záchranného systému. Nová vyhláška také snižuje poplatky za vyhrazená parkovací místa v městských částech na polovinu oproti předměstí.